آثار معنوى و اخروى صلۀ رحم چیست؟

آیت الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره به اهمیت انجام صله رحم می پردازد.

عقیق:آیت الله دستغیب در صفحه ۱۶۴ جلد اول کتاب گناهان کبیره در مورد آثار اخروی صله رحم نکاتی را ذکر می کند که به شرح زیر است.

حضرت صادق (ع) فرمود: صلۀ رحم سبب دارا شدن صفت جمیله
حسن خلق و سخا و کرم مى شود (زیرا براى انجام این تکلیف مهم الهى ناچار است
که در معاشرت ارحام رعایت حسن سلوک را بنماید و پس از تمرین و ممارست
داراى ملکۀ حسن خلق مى شود حتى نسبت به دیگران و همچنین به برکت صلۀ رحم و
تکرار آن داراى ملکۀ سخا وجود مى شود و از مرض مهلک بخل نجات پیدا مى کند) و
نیز نفسش از مرض کینه و حسد پاک مى شود و از بلاى دشمنى با خلق راحت مى
شود (چون به سبب صلۀ رحم محبوب نزدیکان بلکه سایر خلق شده و از شر آنها در
امان خواهد بود) ١.

از حضرت باقر (ع) است: که صلۀ رحم اعمال نیک صاحبش را پاکیزه مى کند
یعنى نقائص آن را برطرف مى کند و به درجۀ قبول مى رساند مال را زیاد کرده و
شدائد و مصیبتها را دفع مى کند و حساب روز قیامت را آسان مى کند و اجل را
تأخیر مى اندازد.

حضرت سجاد (ع) مى فرماید: محبوبترین گام برداشتنها نزد خداى تعالى دو
گام برداشتن است، یکى گامى که برمى دارد و به آن به صف مسلمین ملحق مى شود
مانند صف جهاد وصف نماز جماعت، دوم گامى که برمی دارد و حرکت مى کند براى
صلۀ رحمى که از او بریده است . رسول خدا (ص) فرمود: به درستى که در بهشت
مقامى است که به آن نمى رسد مگر سه طایفه: امام عادل، صله کنندۀ رحم و فقیر
عیال وار صابر.

رسول خدا(ص)فرمود: کسى که براى صلۀ به جان و مال به طرف رحم خود حرکت
کند خداوند اجر یک صد شهید در نامۀ اعمالش مى نویسد و به هر قدمى که بر مى
دارد چهل هزار حسنه براى او است و چهل هزار گناه از او محو شده و چهل هزار
درجه برایش بلند مى شود و مثل این است که یک صد سال بندگى خدا کرده ۵.و باز
از همان حضرت است: که صدقه دادن در راه خدا ده درجه ثواب دارد و قرض دادن
هیجده درجه (زیرا به قرض دادن آبروى قرض گیرنده محفوظ مى ماند) و صلۀ
برادران دینى و پیروان اهل بیت بیست درجه و صلۀ رحم بیست و چهار درجه .

منبع:باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *