آداب ورود به مجلس و نشستن / رفتن به مهمانی بدون دعوت

فهرست این نوشتار:

رفتن به مجلسى بدون دعوت

در حدیثى مى‌خوانیم که: «حضرت رسول صلى الله علیه و آله خطاب به على علیه السلام فرمود :

هشت گروه اگر خوار شوند، جز خود نباید کسى را سرزنش کنند :
۱- کسى که بر سر سفره‌اى حاضر شود که دعوت نشده است.
۲- میهمانى که به صاحب خانه زور بگوید.
۳-کسى که از دشمنانش طلب خیر کند.
۴-هر که از لئیم وبخیل طلب خیر کند.
۵- کسى که خود را وارد رازى کند که میان دو تن پنهان است؛ بدون رضایت آنها.
۶-هر که به حاکمى توهین کند.
۷-کسى که در مکانى از مجلس بنشیند که سزاوار او نباشد.
۸- هر که با کسى سخن گوید که به سخن او گوش نمى‌کند».[۱] 

 

آداب ورود به مجلس و نشستن

۱٫ در روایتى معتبر مى‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلى الله علیه و آله در بیشتر اوقات رو به قبله مى‌نشست».[۲] 
۲٫ در حدیثى دیگر فرمود: «هرگاه حضرت رسول صلى الله علیه و آله وارد مجلس مى‌شد، هرجا که به درگاه نزدیک‌تر بود مى‌نشست».[۳] 
۳٫ در حدیث است که امام صادق علیه السلام در منزل خود نزدیک درگاه رو به قبله مى‌نشست.[۴] 
۴٫ در حدیثى معتبر آمده است که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «هرگاه کسى به خانه دیگرى برود، هرجا که صاحب خانه تعیین مى‌کند بنشیند، زیرا صاحب خانه نیک وبد خانه‌اش را بهتر مى‌شناسد».[۵] 
۵٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «از نشانه‌هاى فروتنى آن است که انسان راضى شود به نشستن در جایى که پایین‌تر از جایگاه شایسته اوست وبه هر کس برسد سلام کند ومجادله را ترک گوید ـ هر چند حق با او باشد ـ ودوست نداشته باشد او را به پرهیزگارى ستایش کنند».[۶] 
۶٫ از امام حسن عسکرى علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس راضىشود به نشستن در جایى که مناسبِ شرف او بالاتر از آن باشد، خدا وملائکه پیوسته بر او درود مى‌فرستند تا برخیزد».[۷] 
۷٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هرگاه انسان وارد مجلسى شود که مردم در جاى خود نشسته‌اند، اگر کسى از جاى خود برخاست وبه او تعارف کرد که در جایش بنشیند اجابت کند که آن کرامتى است که به او شده است. واگر کسى براى او جا باز نکرد، هرجا که وسیع‌تر است بنشیند».[۸] 
۸٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «سزاوار نیست مؤمن بنشیند مگر پایین‌تر از گروهى که نشسته‌اند، زیرا ایجاد مزاحمت براى مردم نشانه سبکى عقل است».[۹] 
۹٫ از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمود: «مبادا بر سر راه بنشینید».[۱۰] 

 

جایگاه صدر مجلس

از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر که این سه خصلت یا یکى از آنها در او نباشد ودر صدر مجلس بنشیند، نادان است: هر چه بپرسند بتواند پاسخ دهد، هنگامى که دیگران در اظهار نظر ناتوان شوند او قادر بر بیان حق باشد، بتواند هر کس را به آنچه صلاح اوست راهنمایى کند».[۱۱] 

 

آداب و روش‌هاى نشستن

۱٫ در روایت است که: «حضرت رسول صلى الله علیه و آله به سه روش مى‌نشست: گاه زانوها را از زمین برداشته، دست‌ها را بر پایین زانوان گذاشته ومچ یک دست را با دست دیگر مى‌گرفت، گاه دو زانو مى‌نشست، گاه یک پا را بر پاى دیگر مى‌نهاد وهرگز چهار زانو نمى‌نشست».[۱۲] 
۲٫ در حدیث است که ابوحمزه مى‌گوید: امام زین العابدین علیه السلام در حالى که یک پا را بر بالاى ران دیگر گذاشته بود فرمود:

«مردم این‌گونه نشستن را خوب نمى‌دانند ومى‌گویند: این نشستن پروردگار است». حضرت فرمود: «من براى ناچارى چنین نشسته‌ام وخداوند ناچار نیست، همان‌گونه که کسالت وخواب بر اوعارض نمى‌شود، زیرا جسم نیست ونشستن در مورد خدا تصوّر نمى‌شود».[۱۳] 
۳٫ در روایتى دیگر مى‌خوانیم که حضرت صادق علیه السلام پاى راست را بر روى ران پاى چپ گذاشته بود.[۱۴] 
۴٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «کسى را که در جاى تنگ چهار زانو بنشیند انسان نشمار».[۱۵] 
۵٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «کسى که در میان جماعتى مى‌نشیند، نباید لباسش را از ران خود دور کند».[۱۶] 
۶٫ در چندین حدیث آمده است که: «احتبا دیوار عرب‌هاست.[۱۷] »[۱۸] 
۷٫ در حدیثى موثّق مى‌خوانیم که از امام صادق علیه السلام پرسیدند: احتبا چه حکمى دارد؟ فرمود: «اگر عورت نمایان نشود اشکالى ندارد».[۱۹] 
۸٫ در روایتى دیگر فرمود: «جایز نیست مرد در برابر کعبه احتبا کند».[۲۰] 
۹٫ در روایتى معتبر مى‌خوانیم که حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: «سزاوار است بین کسانى که در تابستان در مکانى نشسته‌اند به مقدار یک وجب فاصله باشد، تا از گرما اذیّت نشوند».[۲۱] 
[۱] . همان، ح ۲٫
[۲] . خصال، ج ۲، ص ۱۷۵، ح ۹؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷۱، ح ۱۲٫
[۳] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۱، ح ۴؛ بحارالأنوار، ج ۱۶، ص ۲۴۰٫
[۴] . مکارم الأخلاق، ص ۲۶٫
[۵] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۲، ح ۹٫
[۶] . قرب الإسناد، ص ۷۳، ح ۲۱۲؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۵، ح ۵٫
[۷] . الجعفریات، ص ۱۴۹٫
[۸] . تحف العقول، ص ۴۸۶؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۶، ح ۱۲٫
[۹] . امالى طوسى، ج ۲، ص ۷؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۴، ح ۳٫
[۱۰] . امالى طوسى، ج ۱، ص ۳۱۰؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۴، ح ۲٫
[۱۱] . امالى طوسى، ج ۱، ص ۷؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۵، ح ۶٫
[۱۲] . تحف العقول، ص ۳۸۹؛ اصول کافى، ج ۱، ص ۱۹٫
[۱۳] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۱، ح ۴٫
[۱۴] . همان، ح ۲٫
[۱۵] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۱، ح ۵؛ بحارالأنوار، ج ۴۸، ص ۴۷، ح ۷۲٫
[۱۶] . محاسن، ص ۱۱، ح ۳۵٫
[۱۷] . خصال، ج ۲، ص ۴۲۳؛ بحارالأنوار، ج ۱۰، ص ۱۰۸٫
[۱۸] . منظور این است که عرب در مواردى که کنار دیوار نمى‌نشیند ونمى‌تواند براىتکیه زدن از دیوار استفادهکند، به روش خاصّى مى‌نشیند که او را از تکیه زدن بردیوار بى‌نیاز مى‌کند وآن روش را احتبا مى‌گویند. بدینصورت که ساق دو پا را به شکمنزدیک مى‌کند وپیراهن را روى بدن وساق پاها مى‌کشد ومى‌نشیند. وبدینترتیب از تکیهزدن به دیوار بى‌نیاز مى‌شود (اصول کافى، ج ۲، ص ۶۶۲، پاورقى).
[۱۹] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۲، ح ۲ و۳٫
[۲۰] . کافى، ج ۲، ص ۶۶۳، ح ۴٫
[۲۱] . همان، ح ۵٫

منبع: کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *