انقلاب، علم و ایدئولوژی – فرهیختگان آنلاین

گذر از ایدئولوژی و وضع مدرن و غرب زدگی، به صرف انقلاب و جابه جایی سیاسی حکومت ممکن نمی شود بلکه جدا شدن از ایدئولوژی های شرق و غرب سیاسی، مستلزم مجاهدت هست.

به گفته «فرهیختگان آنلاین»، مدعا چیست؟ انقلاب ها برآنند تا ایدئولوژی را جایگزین علم کرده یا ایدئولوژی را بر علم مسلط کنند. این مدعا ولی حاکی از بی خبری مدعی هست از «علم» و «ایدئولوژی» درون عالم جدید. ولی برای آنکه نشان داده شود مدعی چقدر از مرحله پرت هست (یا شاید اهل تجاهل العارف هست، ا… اعلم)، فراهم آوردن مقدماتی لازم هست. پیش از بیان مقدمات لازم هست ذکر شود که مزاعم و آرای همگانی نیز با چنین مدعایی همراهی می کند که «فریاد که ایدئولوژی درون حال تحمیل خود به آزادمردان علم هست». این زعم عمومی نیز نیوز از ناآگاهی تاریخی ما دارد و درون این ناآگاهی هست که هایهوکنان، میدان داران اند.
علم آگاهی کاذب هست؟
اینکه ایدئولوژی آگاهی کاذب هست، شاید چندان برخورنده نباشد، ولی برای عشاق تکنیک و فرآورده های تکنولوژیک، یحتمل آگاهی کاذب خواندن علم، توهین به مقدسات محسوب خواهد شد. وضعی که اشپنگلر نیز درون دوره خوش بینی آلمان به تکنیک با این مواجه بود. اشپنگلر درون فصل چهارم «انسان و تکنیک» می نویسد: «حقیقت این هست که هر تئوری علمی یک قصه (Mythos) درباره فهم نیروهای طبیعت هست و هرکدام وابسته اند، [و] بالتمام فارغ از دیانتی که به این تعلق دارند. ولی درون فرهنگ فاوستی هر تئوری از یک فرضیه که «کار می دهد» نشأت گرفته هست. این فرضیه بیرونی نیازی ندارد که حتما صحیح باشد، بلکه فقط باید عملی (praktisch) باشد. هدف [این فرضیات] برگرفتن و پرده برداری از رازهای عالم نیست، بلکه می خواهد آنها را برای اهداف مشخص قابل دسترس کند.»(۱)
این موضع، خاص اشپنگلر نیست و اتفاقا موضع غالب درون باب علم جدید، این هست که علم نه مطلق هست (چه اگر بود، پیشرفتش وجهی نداشت) و نه صحیح.
از ابتدای دوره جدید، علت غایی و غایت، محذوف یا از علم خارج شد. دکارت درون باب حذف علت غایی چنین استدلال می آورد: «باید همواره به یاد داشته باشیم که قابلیت ذهنی مان بسیار معمولی هست […] و درون نتیجه نمی توانیم تصور کنیم ذهن مان توانایی درک غایتی را دارد که خداوند درون پیشگاه خویش برای خلق عالم مقرر داشته هست.»(۲) این تواضع نمایشی دکارت ولی مانع از این نشد که درون جای دیگر بنویسد: «جست وجوی مرسوم به دنبال علل غایی درون طبیعیات بیهوده هست.»(۳)
بیکن و اسپینوزا نیز درون این سعی با دکارت شریک بودند، ولی شاید بهترین عبارت را از هگل بتوان بر این مجموعه اقوال افزود، آنجا که می گوید:
Was vernünftig ist, das ist Wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig. (4)
یعنی آنچه عقلانی هست واقعی، و آنچه واقعی هست عقلانی هست.
و با این «قول فصل» و وحی منزل، بشر مجاز خواهد بود که آنچه نزد خود عقلانی می یابد را به عالم تسری دهد، یعنی هگل تمامی چیز را به «عقل فلسفی» (چنانکه نزد او مطرح هست) و «حلول و اتحاد» برمی گرداند.
تقریبا معاصر هگل، اگوست کنت نیز – چنانکه مشهور هست- درون قانون حالات سه گانه مدعی بود که سیر عمومی فکر انسانی درون طول تاریخ و همچنین از دوره طفولیت تا دوره رشد کامل عقلی، تابع سه مرحله اساسی هست که عبارتند از مرحله و حالت «ربانی»، «مابعدالطبیعی یا انتزاعی» و حالت «تحصلی یا علمی». از نظر کنت، موضوعات یا Subjectهای علوم مربوط به حالت مابعدالطبیعی هست و درون این مرحله بشر می خواهد پدیدارهای مشهود (Phénoménes) را به واسطه موجوداتی که انتزاعا درون حکم موجودات واقعی معتبر گرفته شده اند، تبیین کند. کنت کمال را درون مرحله علمی و تحصلی می داند و بر این هست که این کوشش بی حاصل هست و باید به جای این، به وضع «روابط و مناسبات [بین پدیدارها] همت گمارد.(۵)
بنابراین علم چه با حذف علت غایی و چه با دقت به روابط میان موارد و متعلقات علم (Objekte) به جای بحث درون اعراض ذاتی موضوع علم (Subjekt)، دیگر متوجه غرض و غایت معینی نیست، مگر… .
از اشپنگلر نقل کردیم که: «درون فرهنگ فاوستی هر تئوری از یک فرضیه که «کار می دهد» نشأت گرفته هست. این فرضیه بیرونی نیازی ندارد حتما صحیح باشد بلکه فقط باید عملی(praktisch) باشد. هدف[این فرضیات] برگرفتن و پرده برداری از رازهای عالم نیست بلکه می خواهد آنها را برای اهداف مشخص قابل دسترس کند.»
بنابراین درون علم، تصرف شرط هست ولی این تصرف، جهت و غایتی ندارد و کور هست، یا به عبارت دیگر، این غرض و غایت درون خود علم، اخذ نمی شود.
وبر می پرسد: «چه معنایی برای علم می توان تصور کرد؟» و از قول تولستوی پاسخ می دهد: «علم بی معناست». به نظر وبر هیچ یک از حوزه های علم متوجه غایت نیست و برای پرسش «چه باید بکنیم؟» و «چگونه باید زندگی بکنیم؟» پاسخی به ما نمی دهند. همچنان که یک پزشک نمی تواند به این سوال که «چرا برای نجات بیمار تلاش می کند؟»، پاسخی مبتنی بر دانش پزشکی بدهد. «ارزش شناخت پدیدارها» درون علوم تاریخی و فرهنگی نیز چنین هست. بنابراین از نظر وبر پرسش از معنا و ارزش علم را نمی توان به نحو علمی پاسخ داد، بلکه پاسخ این سوالات را باید درون عرصه ارزش ها و جهان بینی ها جست. چنانکه وبر می گوید: «دفاع علمی به لحاظ اساسی بی معنی هست، چون درون جهان حوزه های ارزشی مختلفی وجود دارد که درون تضادی آشتی ناپذیرند.»(۶)
وبر می گوید: «من نمی دانم چطور می شود ارزش فرهنگ فرانسوی یا آلمانی را به شیوه علمی تعیین کرد؛ چون درون اینجا هم خدایان درگیر مبارزه ای ابدی هستند.»(۷) و باز می افزاید: «شما دانشجویان به کلاس های ما می آیید و از ما می خواهید که ویژگی های یک رهبر را داشته باشیم ولی به این مساله دقت ندارید که ۹۹ درصد استادان نمی توانند درباره مسائل اساسی زندگی مثل مربیان فوتبال باشند، یا درون سلوک همچون رهبران عمل کنند و نباید هم مدعی داشتن چنین خصوصیاتی باشند… استادی که احساس می کند وظیفه دارد نقش «مشاور جوانان» را برعهده بگیرد و از اعتماد آنان برخوردار هست، می تواند انسانیت خود را درون مناسبات شخصی با آنها به اثبات برساند و اگر احساس می کند وظیفه دارد درون مبارزه جهان بینی ها و عقاید حزبی دخالت ورزد، می تواند این کار را درون خارج از کلاس درس، درون صحنه های عمومی مثلا درون مطبوعات، درون جلسات، درون انجمن ها یا هرجایی غیر از کلاس درس به انجام برساند.»(۸)
بنابراین وبر نیز بر این هست که داوری درون باب ارزش ها یا رهبری سیاسی، داخل درون حوزه علم نیست و این مطلب را هم به «غایت» برمی گرداند.
هیدگر نیز معتقد هست تکنولوژی جدید هم به نحوی از انکشاف هست ولی انکشافی که درون تکنولوژی جدید حاکم هست، نوعی تعرض هست، تعرضی که طبیعت را درون برابر این انتظار بی جا قرار می دهد که تامین کننده انرژی باشد تا بتوان انرژی را از این حیث که انرژی هست، از دل طبیعت استخراج کرد. نتیجه این نحوه انکشاف چیست؟ حاصل این درافتادن تعرض آمیز این هست که تمامی چیز درون حال آماده باش باشد تا بلافاصله مهیا شود و درون هر زمان که لازم باشد از نو سفارش داده شود. درون دوره ظهور تکنولوژی، مهم ترین تحول –که رخ داده- این هست که وضع ما نسبت به جهان عوض شده و درک جدید ای از جهان به جای درک پیشین نشسته هست. از نظر هیدگر داشتن چنین درکی از جهان، شرط امکان تکنولوژی هاست.(۹) هیدگر نیز درون باب ماهیت تکنولوژی همچون اشپنگلر معتقد هست اولا تکنولوژی جدید دیگر نه برای کشف راز از طبیعت بلکه به مثابه یک معارضه با طبیعت هست و دیگر آنکه درون این نوع نگاه تکنولوژیک، به طبیعت صرفا به عنوان «یک منبع لایزال نیرو» دقت شده هست و از ماهیت این چشم پوشی شده هست.(۱۰) به این ترتیب، می توان اعلام کرد علم جدید گرچه درون جهت تصرف درون عالم به کار می آید ولی تا این تصرف جهتی نداشته باشد، کور و بی اثر خواهد ماند. نزاع ایدئولوژیک درون عالم جدید هست که به علم جدید جهت می دهد.
 ایدئولوژی آگاهی کاذب هست
ایدئولوژی چیست؟ بعضی گفته اند ایدئولوژی چنان موسع و گسترده هست که به دست دادن تعریفی جامع و مانع از این تقریبا محال هست؛ ولی با جمع اقوال درون باب ایدئولوژی، می توان به فهمی جامع دست یافت و این مهم را پیش تر برعهده قبول گرفته اند.
کار ایدئولوژی دوام بخشیدن به وضع موجود هست و از حیث تاریخی خالی هست. ولی گاه ایدئولوژی به پایان تاریخ هم نظر می کند ولی وضع مطلوب خود را پایان تاریخ می انگارد چنان که فوکویاما، یک جامعه لیبرال دموکراتیک و کاپیتالیست را مرحله نهایی تاریخ فرض می کند. به این ترتیب باز ایدئولوژی خالی از وجه تاریخی و گذر از تاریخ مدرن هست. ژوزف گابل می نویسد: «ایدئولوژی نظامی از ایده هایی هست که از دید جامعه شناختی درون پیوند با گروه بندی اقتصادی، قومی و جز این قرار می گیرد و به گونه ای یک جانبه منافع کم و بیش آگاهانه گروه را به شکلی ناتاریخ گرایانه و با مقاومت درون برابر تغییر یا از هم گسیختن تمامیت ها بیان می کند. بنابراین ایدئولوژی تبلور تئوریک شکلی از آگاهی کاذب هست.»(۱۱)
ولی آگاهی کاذب چیست و چطور باید آگاهی صادق را از آگاهی کاذب تمیز داد؟ این اصطلاح آگاهی کاذب درون ربط با ایدئولوژی را شاید از انگلس به یادگار داشته باشیم که درون نامه به مهرینگ درون باب آگاهی کاذب نوشته هست: «حقیقتا ایدئولوژی یک فرآیند هست که آگاهانه توسط به اصطلاح یک فرد متفکر به انجام می رسد، ولی با یک آگاهی کاذب.»(۱۲)
ولی مرز آگاهی صادق و کاذب کجاست؟ هیچ مرز مشخصی درون کار نیست و از همینجاست که دیوید مک للان می نویسد: «تفاوت میان علم و ایدئولوژی به این اندازه که مارکس گاهی این را به کار می برد شسته و رفته نیست.»(۱۳)
نه تنها تفکیک علم و ایدئولوژی مطلق نیست، بلکه از قول هورکهایمر می توان اعلام کرد: «دیگر تنها معیار خرد، ارزش عملی این، نقش اش درون سیطره بر آدمیان و بر طبیعت هست.»(۱۴) و علم و ایدئولوژی هم درون این مطلب اختلافی ندارند.
گابل می نویسد: «ایدئولوژی واقعیت را درون محدوده مفهومی و نگرش خاص خود تعبیر و تفسیر می کند، محدوده ای که درون این ذات ها از طریقی خودمرکزبینانه به دست آمده و به گونه ای ناموجه، جایگاه منطقی ممتازی می یابند.»(۱۵) یعنی ایدئولوژی درون پی یافتن ماهیات اشیا یا شهود آنها درون علم خداوند نیست. درون دین، شهود ماهیات و سرّ سرّ آنها با کاملان و انبیا و اولیاست و عامه از ادراک ماهیات و سر ماهیات عاجزند:
عجز از ادراک ماهیت عمو
حالت عامه بود مطلق مگو
زانکه ماهیات و سر سرشان
پیش چشم کاملان باشد عیان(۱۶)
ایدئولوژی حتی دریافت پدیدارشناسانه و شهود ذوات (چنان که درون پدیدارشناسی طرح می شود) هم نیست، بلکه ایدئولوژی خود را به واقعیت تحمیل می کند.
به این ترتیب ایدئولوژی را می توان چنان که هنا آرنت می گوید، با دقت به لفظ این طور توصیف کرد: «ایده» و «لوژی»، یعنی مقام جمع عقلی که بشر از نزد خود متصور می شود و بسط منطقی این را برعهده می گیرد.
بنابراین شناخت درون عالم مدرن غیر از ایدئولوژی نیست و کسی شأن شناختی برای علم یا ایدئولوژی قائل نیست و وجه ترجیحی هم بین ایدئولوژی های مدرن درون دست متجددان نیست، بلکه بین ایدئولوژی هاست که نزاع درمی گیرد. چنان که هابرماس می گوید: «ایدئولوژی ها نقش مشروعیت بخشیدن به چیرگی را عهده دار می شوند ولی درون همان حال خود را طرفدار علم و دانش نوین و منتقد ایدئولوژی وانمود می کنند و به این سان به توجیه خود می پردازند.»(۱۷) بنابراین به جهتی نباید داعیه علم را از اصحاب مدرنیته (که سراسر ایدئولوژیکند و صورت دیگری نمی توان برای ایشان متصور شد) جدی گرفت.
 آیا دین با ایدئولوژی یکی هست
چنانکه وبر می نویسد: «ایدئولوژی نتیجه عرفی شدن [سکولار شدن] هست.» شایگان نیز به تفاوت دین و ایدئولوژی دقت دارد و می آورد که ایدئولوژی به عالمی ورای غرایز (عالم غیب) دقت ندارد و قلمرو روح را فاقد هست: «ساختار تنزل گرای ایدئولوژی ها به کلی فاقد جهان روح، به عنوان حقیقتی خودمختار و مستقل از نیروهای غریزی هست.» شایگان حتی ایدئولوژی را «فرزند حرام زاده عصر روشنگری» می داند. (۱۸)
بنابراین گرچه بعضی چون مرحوم شهید مطهری یا دکتر شریعتی، ایدئولوژی را برای اعتقادات اسلامی هم به کار برده اند، ولی استعمال این کلمه، مجازی بوده و دلالت بر دیانت ندارد. برای توضیح بیشتر می توان افزود که دیانت صرفا مفهومی نیست و با دیالکتیک عقلی سر و کار ندارد بلکه ملازم «حضور» و سلوک معنوی هست. ولی از دیانت هم می توان ایدئولوژی ساخت، ولی این ایدئولوژی– چنان که از وبر نیز نقل شد- محصول «سکولاریزاسیون» و «دین سکولار شده» هست و «صورت مدرن دیانت» خواهد بود و نه دیانت حقیقی.
ولی آنها که همچنان درون پی نجات یا راه دیگری هستند، دل درون گرو دین دارند و با احساسی دریغ آمیز، شاید همچون هیدگر می گویند که:
Nur noch ein Gott kann uns retten.
«تنها باز خدایی هست که ما را رهایی تواند بخشید.» (۱۹)
یا چون هورکهایمر می نویسند: «همچنان تمامی ما باید به این نوستالژی دل ببندیم که بیداد و وحشیگری حاکم بر جهان، حرف آخر نیست، بلکه چیز مطلقا دیگر هم وجود دارد؛ و این چیزی هست که ما از راه آنچه نامش را دین نهاده ایم به خودمان می گوییم… . درون این صورت خوشبینی آدرنو که من هم خود را درون این سهیم می دانم درون چیست؟ درون این هست که آدمی باید با وجود تمامی اینها بکوشد این کاری را بکند و به این چیزی واقعیت بخشد که به گمان او راستین و خوب هست و درون این میان اصل این هست؛ بدبین بودن تئوریک و خوش بینی پراتیک.»
این احساس نوشتالژیک و دریغ آمیز نسبت به وضع دینی، مختص هورکهایمر یا آدرنو یا هیدگر یا مارتین بوبر نیست. میشل فوکو هم که انقلاب ایران را انقلابی نامدرن و «انقلابی به نام خدا» خوانده بود، این را گذر از وضع مدرن و ایدئولوژی های مدرن فهمیده و تحلیل کرده بود.
ولی گذر از ایدئولوژی و وضع مدرن و غرب زدگی، به صرف انقلاب و جابه جایی سیاسی حکومت ممکن نمی شود بلکه جدا شدن از ایدئولوژی های شرق و غرب سیاسی، مستلزم مجاهدت هست. ایدئولوژی نمی خواهد بر علم سیطره یابد، بلکه چون علم بدون غایت، هرگز به ظهور نمی آید، خود به ایدئولوژی نیازمند هست به این ترتیب ایدئولوژی غایت را برای علم جدید معین می کند و علم راه تصرف ایدئولوژی را هموار می سازد.
ولی انقلابی که مدرن نبود، بنا نبود یک ایدئولوژی دیگر درون کنار سایر ایدئولوژی ها پدید آورد، بلکه بنا بر این بود که از ایدئولوژی و آرمان شهرهای بشری بگذرد و خود را مهیّای ظهور موعود(عج) کند. این آمادگی ولی لوازم و اقتضائاتی دارد. وضع موعود را نه ایده ای بشری بلکه وحی الهی مشخص می کند، وضعی که با قدر و سرالقدر و سر ماهیات نیز نسبت دارد و قرار نیست خود را به عالم تحمیل کند. این آمادگی برای ظهور حق و حقیقت مستلزم کم ادعایی و تلاش درون حد مقدورات هست و نه تحمیل «فکر خود و رای خود» به عالم و علم. ولی این شست وشو از وضع مدرن و میل به تصرف درون عالم، خود مستلزم مجاهدت نظری و عملی هست و مجاهدت درون مسیر این، با دقت به شریعت و ملاک هایی که دیانت معین کرده هست، ممکن می شود. شاید از همینجاست که فرموده اند: «هرکس که به آنچه بدان علم دارد عمل کند، خداوند آنچه نمی داند را به او میراث دهد.»(۲۰)
منابع درون دفتر روزنامه موجود هست.
* نویسنده : محمد علی بیگی دبیر گروه اندیشه

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *