ای کاش تکذیب شود

[ad_1]

امر به معروف و نهی از منکر

یکی می گفت

گفته اند ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﻟﻮﺯﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ……. ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﻨﯿﺪ ……
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﻼﻑ ﻧﺺ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ :
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ :
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺪﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ، ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭﮐﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺩﺭ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ .
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ :
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﻮﻕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺍﻣﯿﺪ ‏( ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﻫﯽ ‏) ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺷﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ….
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ :
ﻫﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ، هم … ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯾﯽ ﺟﺰ
ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

نوشته ای کاش تکذیب شود اولین بار در امر به معروف و نهی از منکر منتشر شد.

[ad_2]

منبع + ادامه متن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *