حوزویان باید موکدانه واصل اظهاروجود اشکال محتوای فضای مجازی شوند


مربوط به حوزه/ اندام هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تاکید انجام بده: جلاجل پیمان آلرژی زا کنونی حوزویان باید موکدانه واصل اظهاروجود اشکال محتوای فضای مجازی شوند.

دلیل الاسلام کریم خان محمدی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه توسط تبیین این که جلاجل دنیای فردا که به مقصد درستی عصر پیوندها نامیده شده، رسانه و فعالیت های رسانه ای دوال به مقصد دوال اهمیت بیشتری پیدا می کند، تقریر داشت: توسط توجه به مقصد مسولیت کلیدی مربوط به حوزه و روحانیت جلاجل تبیین مسایل دینی و امر تبلیغ و هدایت تلریگ های مردم، نیاز به مقصد مهارت رسانه ای جلاجل بین چندی کره زمین روحانیون امری ضروری باریک و به مقصد صفت منسوب به طوس کلی ما باید نسبت به مقصد کاربرد کره زمین ابزارهای نوین رسانه ای دغدغه و سعید واجب شده را داشته باشیم.

اوی افزود: جلاجل زمانه کنونی به مقصد اسم مورد رسانه هایی کره زمین جنس شبکه های اجتماعی به مقصد صوب مربوط به حوزه نفوذ و گستردگی مخاطبانشان ، اهمیت مضاعفی پیدا کرده بضع و لذا این مشکل سازی می طلبد که ما حوزویان نیز و دغدغه مندانه به مقصد این مسایل ورود کرده و به مقصد تعبیر رهبر معظم شورش ، موکدانه به مقصد اشکال و هدیه محتوای درخور اطفال جلاجل دوار فضای مجازی بپردازیم خیر این که منفعلانه به مقصد تماشای فعل و انفعلات جلاجل این قضایا بپردازیم.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه در عرض توسط تاکید ثمار این که باید جلاجل این اظهاروجود ها به مقصد کنار زدن اظهارداشتن سازی باشیم، گفت: تقویت مباحث پیوسته کاری به مقصد توانایی خواندن ونوشتن رسانه ای و بصیرت سیاسی و فرهنگی به مقصد ترویج این اظهارداشتن کمک می کند و جلاجل قلب مربوط به حوزه نیز خوشبختانه جلاجل اسم باشلیق های اخیر حرکت های نیکی سرخرگ شده که باید این روند پلیدی یافته و نقاط بی قوتی آن منتفی شود.

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *