رابطه با خواهر زن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

رابطه با خواهر زن حتی اگر بدون قصد لذت باشد حرام هست. با دقت به این که خواهر زن از نامحرم های مرد به حساب می آید باید احکام مربوط به برخورد با سایر نامحرم ها درون مورد او رعایت شود.

بعضی از افراد هستند که بعد از ازدواج سؤال های بزرگی برایشان پیش می آید. این که آیا خواهر زن هم جزو محارم به حساب می آید؟ آیا می توان برای صمیمیت بیشتر با خانواده همسر روی حجاب خواهر زن حساسیت نداشت؟ آیا رابطه با خواهر زن اشکالی دارد؟ ستاره پاسخگوی شما خواهد بود.

رابطه با خواهر زن چه حکمی دارد؟
خواهر زن از جمله نامحرم های فامیل هست و باید تمام احکام مربوط به رابطه با نامحرم درون مورد این رعایت شود. از جمله این احکام عبارت اند از: نگاه به نامحرم، واجب بودن حجاب، حرام بودن لمس و تماس بدنی حتی اگر به قصد لذت نباشد.
اگر کسی با خواهر زن خودش رابطه نامشروع داشت، عقد او با همسر اصلی اش باطل نمی شود. ولی طرفین برای این کار منافی عفت مستحق حدود شرعی هستند.

رابطه با خواهر زن و حرام شدن همسر
مرد تا زمانی که زنی را به عقد دائم یا عقد موقت خود درون آورده نمی تواند با خواهر او ازدواج کند و اگر با علم به این موضوع با خواهر زن خودش رابطه زناشویی داشت مرتکب زنا شده هست. با این حال همسرش بر او حرام نمی شود ولی چون رابطه او با خواهر زنش حکم زنا را داشته این دو برای همیشه نسبت به هم حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج کنند و اجازه همسر هم دلیلی بر جواز ازدواج با خواهرش نیست.

رابطه با خواهر زن بدون دخول
اگر معاشقه و ملاعبه با خواهر زن بدون دخول باشد ولی یکی از طرفین ارضا بشود با این که فعل حرام انجام شده هست ولی زنا به حساب نمی آید و موجب حرام شدن همسر بر شوهر یا حرام شدن ابدی خواهر زن بر مرد نمی شود. این عمل موجب تعزیر هست و اگر از طریق شرعی برای حاکم شرع ثابت شود قاضی می تواند حکم شلاق (به تعداد کمتر از حد زنا ) را برای این ها اجرا کند ولی حد زنا برای این ها ثابت نمی شود.

ازدواج با خواهر زن
اگر کسی زنی را به عقد دائم یا موقت خود درون آورد تا زمانی که این زن درون عقد اوست نمی تواند با خواهر این زن ازدواج کند ولی درون صورت طلاق :
اگر همسرش را طلاق رجعی بدهد درون زمان عده نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. درون عده طلاق بائن احتیاط مستحب این هست که مرد از ازدواج با خواهر زن خودداری کند. درون عده عقد موقت ازدواج با خواهر زن بنابر احتیاط جایز نیست.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره رابطه با خواهر زن
اگر نشستن خواهر زن درون صندلی جلوی ماشین زمانی که کس دیگری سوار ماشین نیست مصداق مفهوم خلوت با زن نامحرم باشد این کار جایز نیست ولی درون فضای پرجمعیت شهرها که مفهوم شرعی خلوت صدق نمی کند جایز هست؛ ولی به شرط این که تماس جسمی نباشد و مایه هیجان شهوت جنسی نشود.
گروه مذهبی ستاره

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *