روحانیون تعدادی کندو تنگ راه فرهنگی کره زمین جامعه مبارزه کنند


مربوط به حوزه/ مدیر مربوط به حوزه علمیه خواهران مدیر کردستان گفت: روحانیون و زرگر علاوه ثمار ترویج علوم دینی باید بتوانند جلاجل زمینه کندو تنگ راه فرهنگی که دسیسه دشمنان و استکبار باریک، موفق عمل کنند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل مدیر کردستان، دلیل الاسلام ستایش شده صفی زاده، صبح فردا جلاجل نیکویی کردن کلاس اخلاق مربوط به حوزه علمیه خواهران مدیر کردستان تقریر داشت: دین مبین اسلام، همانگونه که کره زمین نام آن هویداست، دین رحمت، بخشش و داد باریک، لذا باید زرگر و مبلغان دینی این صفت بارز اسلام را جلاجل جامعه معرفی کنند.

مدیر مربوط به حوزه علمیه خواهران مدیر کردستان گفت: این روزها، فرصتی درخور اطفال تعدادی تبلیغ دین جلاجل جامعه باریک، جلاجل این ایام زرگر و مبلغان دینی باید قلب مردم را نسبت به مقصد همدیگر نزدیک کنند و زمینه انفاق جلاجل جامعه اسلامی را ایجاد نمایند.

این استاد حوزوی توسط اشاعت به مقصد هرآینگی ترویج نیکوکاری و بخشش جلاجل جامعه اسلامی، دیباچه انجام بده: امروزه مع الاسف عذار نیکی کره زمین اسلام جلاجل کره ارض توسط دشمنان اثر داغ داده نشده باریک، لذا جلاجل این بین کار زرگر و مبلغان کورس استریوفونیک شده باریک و باید بتوانند دیدگاه فعلی نسبت به مقصد این دین رحمانی را متبدل کنند.

مدیر مربوط به حوزه علمیه خواهران مدیر کردستان آدم کردن داد: همه کسانی که به مقصد نوعی جلاجل امور دینی و فرهنگی دخیل هستند باید جمعناتمام مبارزه کلاه خود را تعدادی معرفی عذار واقعی و رحمانی دین مبین اسلام که پرچم دار آن حاضربودن محمد (ص) باریک، اعمال دهند و به مقصد جهانیان اثر داغ دهند که اسلام دین رحمت باریک خیر دین کین جویی و خونریزی.

اوی اضافه انجام بده: سالیان متمادی باریک که استکبار و دشمنان اسلام جلاجل بین مسلمین کورس راهکار را جلاجل پیش گرفته بضع، این راهکارها ایجاد تنگ راه مادی و فرهنگی جلاجل بین مسلمانان باریک که مادام حدودی هم موفق به مقصد این کار شده بضع.

دلیل الاسلام صفی زاده گفت: هم تنگ راه مادی داریم و هم تنگ راه فرهنگی و اعتقادی که این کورس هر کدام بیم ارتقا جلاجل جامعه دارند، لذا باید جامعه را نسبت به مقصد این کورس معضل هوشیار و مصون کنیم.  کندو تنگ راه مادی جلاجل کوتاه اختصاصی و توسط کمک خیرین و دستور کار ریزی تدوین یافته و درست دایگی گدازش باریک، ولی کره زمین بین جابه جایی تنگ راه فرهنگی نیازمند کورس عملی ساختن زمان و دستور کار ریزی باریک.

مدیر مربوط به حوزه علمیه خواهران مدیر کردستان تقریر انجام بده: زرگر و روحانیون که جلاجل مربوط به حوزه ها دروس و علوم دینی را ورا گرفته بضع کار دارند جمعناتمام مبارزه کلاه خود را تعدادی کندو تنگ راه فرهنگی کره زمین عذار جامعه اسلامی اعمال دهند.

اوی جلاجل پایان گفت: فردا روحانیون و زرگر علاوه ثمار ترویج علوم دینی جلاجل جامعه باید بتوانند جلاجل زمینه کندو تنگ راه کره زمین عذار اسلام به مقصد خصوصی تنگ راه فرهنگی که دسیسه دشمنان و استکبار باریک، موفق عمل کنند.

انتهای پیام

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *