روستای کورش آباد اشنویه بازیچه جدید باستانگرایان!

روستایی به نام کورش آباد در شهرستان اُشنَویه در آذربایجان غربی وجود دارد! لیکن نام اصلی این روستای کُرد نشین، درویش آباد بوده و از اواخر قاجار، «کورش آباد» هم خوانده شد. به هر روی، نام کورش آباد برای این روستا هیچ قدمت اصالت تاریخی ندارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر در منابع ایرانی بنگریم درخواهیم یافت که در اوستا و متون پهلوی (فارسی میانه) و حتی شاهنامه اسم و رسمی از کورش و هخامنشیان نیست. حتی در ده‌ها هزار صفحه متون کلاسیک فارسی هم ابداً نام کورش به عنوان شاه هخامنشی وجود ندارد. بلکه تنها در چند منبع از جمله طبری و… آمده که کورش تنها یک فرمانده نظامی و یک فرماندارِ دست نشانده و یک حاکم خُرد بود که از مادر هم یهودی زاده بود! منابع تاریخی ایرانی (پس از حذف سخنان تکراری) سر جمع دو خط درباره کورش هم مطلب ندارند و همین امر کافی است که بدانیم کورش نقش در هویت راستین مردم ایران نداشته است. بلکه فراماسون‌ها و صهیونیست‌ها از دوران قاجار کوشیدند او را به عنوان نماد هویت ایرانی به خورد ملت بدهند تا اینگونه ایرانیان را دچار استحاله هویتی کنند.

لیکن جدیداً عده‌ای مدعی شدند که روستایی در «آذربایجان غربی» وجود دارد به نام کورش آباد! که در اسنادِ قاجاری هم نام این روستا موجود است! سپس از این مطلب نتیجه گرفتند که کورش برای مردم ایران اصالت داشته که نام یک روستا در آنجا به نام او ثبت شده است! در پاسخ به این مغلطه کودکانه باید بگوییم:

بله روستایی به نام کورش آباد در شهرستان اُشنَویه در آذربایجان غربی وجود دارد! لیکن نام اصلی این روستای کُرد نشین، درویش آباد (در گویش محلی: دِرویشووا Dervishova) بوده و از اواخر قاجار، «کورش آباد» هم خوانده شد. در بررسی‌های میدانی دلیل این تغییر نام روشن نشد. اما هرچه هست، مربوط به اواخر عصر قاجار بوده است. به هر روی، نام کورش آباد برای این روستا هیچ قدمت و اصالت تاریخی ندارد. بلکه نامی جدید است و لذا نمی‌توان جایگاه کورش هخامنشی در هویت راستین مردم ایران را ثابت کند.

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *