طراحی یک سیستم پیچیده، بر روی یک قطره آب

برای تولید یک محصول، لوازم و شرائطی مورد نیاز است، از جمله: تعیین اهداف، تامین مواد، طرح و برنامه، زمان بندی مراحل اجرا، خدمات و پشتیبانی پس از تولید، تعمیر و اصلاح. این امور، اجزاء یک سیستم را تشکیل می دهند و امروزه نظریه سیستم ها در بسیاری از رشته های دانشگاهی جایگاه یافته است.

در آفرینش انسان همه این مراحل پیش بینی و اجرا شده است: 
۱٫ هدف: تکامل اختیاری و معنوی انسان. «و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون»[۱]
۲٫ مواد اولیه: تراب و نطفه. «نخلقکم من ماء مهین»[۲]
۳٫ محل تولید: «فی قرار مکین»[۳]
۴٫ طرح و برنامه تولید: «نطفه، علقه، مضغه، …»
۵٫ زمان بندی: «الی قدر معلوم»[۴]
۶٫ برنامه ریزی درونی: «فألهمها فجورها و تقواها»[۵]، همراه با کنترل بیرونی: «إنّا هدیناه السبیل»[۶] و «إنّ علینا للهدی»[۷]
۷٫ خدمات پس از تولید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم»[۸]
۸٫ تعمیر و اصلاح: «یقبل التوبه»[۹]، «إنه غفور رحیم»[۱۰]

شاهکار خلقت آن است که خداوند آفرینش انسان را با آن همه پیچیدگی بر روی یک قطره آب طراحی کرده است که هیچ هنرمندی توان طراحی بر روی آن را ندارد. «نخلقکم من ماء مهین»
خداوند در آفرینش انسان، یک بار مدال «أحسن الخالقین»[۱۱] را به خود داده است و در اینجا عنوان «نعم القادرون»[۱۲] را مطرح می کند. آری او بهترین خالق و بهترین قادر است. عبارت «نعم القادرون» را دو گونه می توان معنا کرد:
الف. با توجه به عبارت «الی قدر» و «فقدرنا» که پیش از آن آمده، مراد از «قادرون» اندازه گیری باشد که خداوند بهترین اندازه گیری را در مورد انسان به کار برده است.
ب. با توجه به آنکه بحث خلقت و مراحل آن است که نیاز به قدرت دارد، مراد از «قادرون» قدرت و توان باشد که خداوند کمال قدرت را در آفرینش انسان به کار برده است.

پی نوشت:

[۱] ذاریات/۵۶

[۲] مرسلات/۲۰

[۳] مرسلات/۲۱

[۴] مرسلات/۲۲

[۵] شمس/۸

[۶] انسان/۳

[۷] لیل/۱۲

[۸] زخرف/۳۲

[۹] توبه/۱۰۴

[۱۰] انعام/۵۴

[۱۱] مومنون/۱۴

[۱۲] مرسلات/۲۳

 

 

 

 

 

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *