عقیده به «خدا» در ادیان مختلف

البته در ادیان آسمانی خدایی که به پیغمبران، وحی فرستاده و مردم را به پرستش و معرفت خویش برانگیخته است، همیشه خدای یگانه، خالق و مدبّر کل عالم بوده و از هر گونه شرک و تجسم و تصورات افسانه ای به دور بوده است. اما متأسفانه…

عقیده به «خدا» در ادیان مختلف

نوید شاهد

، بی شک پایه
ی
هر
دین
را
یک
نوع
اعتقاد به خدا
تشکیل
می دهد؛ یعنی اعتقاد
به
عامل
یا
عواملی مؤثر در
خلقت
و
اداره
ی
جهان
و شایسته
ی
پرستش.
اما
نیروی
مؤثر
و
معبود
در
ادیان
آسمانی و بشری
به صورت
های
گوناگونی مورد توجه
قرار
گرفته
است.
البته در
ادیان
آسمانی خدایی
که
به
پیغمبران، وحی فرستاده
و
مردم
را
به
پرستش
و
معرفت خویش
برانگیخته است، همیشه
خدای
یگانه، خالق و
مدبّر
کل
عالم
بوده و
از
هر
گونه
شرک
و
تجسم
و
تصورات افسانه ای
به
دور
بوده
است.
اما متأسفانه در
ادیان
آسمانی قبل از
اسلام رفته رفته
این
خدای
یگانه
به دست
پیروان و رهبران
دینی
به
صورت
های
شرک آمیز و خرافی
تصویر شده
است و ما
اینک
به
طور
اجمال
به
تصوری
که
مسلک
های
معروف دنیا درباره ی
خدا
دارند
اشاره
می کنیم :

هندوئیسم : به یک
نوع
تثلیث
)
سه
گانه
پرستی(
به نام«تری
مورتی») البته به صورت
تثلیث
مسیحیان( معتقد است. بدین ترتیب
که
سه خدای
بزرگ
:
«برهما»
،
)
متصدی
آفرینش جهان( و «ویشنو »، )اداره کنندهی عالم( و « شیوا») متصدی انهدام جهان ( می
باشند. اما از نظر
تقدیس
و
پرستش
سطح
این
عمل
مقدس
به
قدری
پایین آمده
است
که
کمتر
موجودی، ولو برای
یکبار
هم
شده،
مورد
پرستش هند
وها
قرار
نگرفته باشد
و
در
کتاب
های
تاریخ
ادیان
گاهی
سخن
از میلیو
نها
خدای
هندو
به
میان
می
آید. آنان براساس عقیده
ی
تناسخ
و
حلول،
عقیده
دارند
که
روح
خدا
در بسیاری از حیوانات
و
حشرات
وارد
می
شود
و
خدایی
می کنند و لذا
معابد و
تشریفات مذهبی فراوانی
برای
برخی
حیوانات ترتیب داده
شده است
و
در
این
خصوص
گاوها
شانس
بیشتری پیدا کرده
اند . با وجود این نباید منکر
شد
که
گاهی
متفکران و فلاسفه ی
هندی
به
حقیقت
واحد محیط
بر
جهان
و
گاهی
به
وحدت
وجود
توجه
داشته اند، اما این
غیر
از دینی
است
که
عملاً
در
بین
توده
ی
مردم
است. البته میدانیم که«بودیسم
و
جینیسم» هم از نظر
تصوراتی که درباره
ی موجودات
معبود
و
مقدس
داشته
اند،
کاملاً تحت تأثیر
هندوئیسم باقی مانده و
حتی
خود
بودا
که
در
ابتدا
مصلحی
دینی
بوده
است،
رفته
رفته
به صورت
معبودی مقدس درآمده
و
مجسمه های فراوان
وی
در
اندازه های گوناگون مورد
تقدس
و
حتی
پرستش
بودایی ها است. پیروان
کنفوسیوس هم، از
آنجا
که
این
مکتب
در
ابتدا
یک
مذهب
نبود، ممکن
است
در
عین
حال
تحت
تأثیر
هندوئیسم و یا پیرو دین
بودا
باشند. و از این
رو
چینی
ها
هم
مثل
بسیاری از ملل
دیگر
برای
همه
چیز
جان و
روان
قائل بودند و
خود
را
محصور
در
میان
جان
های
خیر
و شر می پنداشتند
و
آن
ها
را
تقدیس
میکردند و
پرستش مظاهر قدرت طبیعت و
پرستش
نیاکان در بین
آنان
کاملا
رایج
بود.

خدا در بین پیروان زرتشت

از آنجا که
برخی
روایات اسلامی زرتشتیان
را
اهل
کتاب
معرفی
کرده و
قرآن
)
سوره
ی
حج
آیه
ی
۱۷ (
آنان
را
در
ردیف
پیروان ادیان آسمانی آورده
است،
بعید
نیست
که
دین
زرتشت
از
اصل
آسمانی بوده است
و

در این صورت
خدای
یگانه
هم
معبود
و
خالق
معرفی
شده
باشد،
چنانکه در
تصوری
که
از«اهورامزدا» دارند،
این
معنی
به نظر می رسد؛
اما
مسلماً تعلیمات اصلی دین
زرتشت
دستخوش تحریف های
فراوانی شده است و شرک
و
خرافات در آن
راه
پیدا
کرده
است. موضوع
یزدان
و
اهریمن ) دو خدای خیر
و
شر(
که
در
ابتدا
به
صورت
معقول تری مطرح شده بود، رفته
رفته
در
مقابل
اهورامزدا دو خدای
مستقل
شدند
و
«ثنویت» )=دوگانه
پرستی(
و
شرک
در
دین
زرتشت
نفوذ
کرد.
و
نیز
در
پیرامون اهورامزدا
الهه
ی دیگری با
صور
گوناگون پدیدار شد
و
خدایان باستانی اعصار
اولیه
ی
اقوام
آریایی که شماره
ی
آنها
به صدها و
هزارها می رسد
با هاله ای
از
مجد
و
عظمت
بار
دیگر در«اوستا» ظهور
کردند. از جمله «میترا »خدای مهر،
«اوستا »خدای مادینهی سحرگاه، «وایو » خدای باد،«بهمن» خدای
زراعت«آشا»خدای
آتش
و
غیره
که
در
معابد زرتشتیان با اهورامزدا
در
خدایی
شرکت
داشتند.« آفتاب»که
ممکن است
در
تعلیم
اصیل
زرتشت
مظهر
نور
و
حرارت
و
موجودی مقدس بوده است،
در
زمان
ساسانیان پرستش می
شد و
نیز
پرستش
عناصر
طبیعت رایج
بوده
و
در
میان
این
عناصر، آتش ) آذر ( از همه
بیشتر
جنبه
ی خدای
ی
پیدا
کرده
و
حتی
گاهی
فرزند
اهورامزدا تصور شده
است.

خدای یهود

خدایی را
که
حضرت
موسی)ع( معرفی
کرد،
همان
خدای
یگانه ی همه ی
ادیان
آسمانی بود، اما
یهودیان گاهی از
موسی)ع( توقع
داشتند که
خدا
را
به
چشم
ببینند و گاهی
هوس
بت پرستی یا گوساله پرستی می کردند و
سرانجام هم«یَهُوَه» خدای خود
را
به
صورت
خدایی
قوی و
نژادی
معرفی
کردند؛ یعنی خدایی
که
فقط
به
قوم
بنی اسرائیل تعلق دارد و
به
نجات
آنان
چشم
دوخته
است
و
لطف
و
فیض
خود
را
مخصوص آنان
میداند.

بدین ترتیب
خدایی
جهانی
و
همگانی نیست و
این
تصور
از روحیه
ی
نژادپرست یهود سرچشمه
گرفته
که
همین
طرز
تفکر،
دید
آنان را
نسبت
به
سایر
ملت
ها
و
اقوام، دید خصمانه
و
پرخاش جویانه کرده است.

به طوری که
همیشه
خود
را
بین
دیگران، قوم تن
ها
و
ناسازگار و نامنعطف تصور
می کنند و آماده ی
حیله
و
انتقام هستند.

و اما تصویری
که
تورات
از
یَهُوَه دارد، چهره
ای
است
خشن
و
جبروتی، جبار و
متکبر
که
فقط
با
عدلش
رفتار
می کنند. کوچکترین تجاوز و مصالحه ای
را
نمی
بخشد
و بزرگتر از آن است
که
انسان
بتواند با او
راز
و نیاز
کند.
صلابت، قدرت و
وحشت،
همه
خاطراتی از خدای
یهود
است. و نیز خدا
در
تورات
طوری
معرفی
شده
است
که
دارای
جسم
و
بدن
است و
گاهی
حسود،
غمگین، نادان، پشیمان
و
ستمگر
و
عصبانی می شود. و نیز خدایی
را
که
«تلمود» ) مجموعه روایات و معارف دینی
یهود
(معرفی میکند،
شبیه
به
انسان
است
محبت
می
ورزد، متنفر
می
شود، خشمگین
میگردد، می خندد،
می
گرید،
پشیمان می شود،تعویذ می بندد و بر
اریکه
تکیه
میزند
در
اطرافش
گروه فرشتگان و
کرّوبیان حلقه زده
اند و
هر
روز
سه
بار
تورات
می
خواند.

خدای مسیحیان

باز هم
لازم
به
تذکر
است
که
خدای
مسیح
همان
خدای
واحد،
خالق کل
و
مدبّر
عالم
است
اما
بحث
در
تصوری
است
که
سرانجام مسیحیان درباره ی
خدا
پیدا
کردند
و
آنچه
از
آثار
و
کتاب
های
عهد
جدید
)
انجیل
های چهارگانه ( مسیحیان، به دست
می
آید.

ماهیت عیسی مسیح

مهم ترین
مسئله
ی
مذهبی
و
فلسفی
مسیحیت در طی
قرون
وسطی و
ما
قبل
آن
که
مورد
توجه
ارباب
کلیسا
و
مجامع
و
شورا
های
جهانی مسیحی
بود
و
باعث
ایجاد
فرقه
های
گوناگون و کشمکش
ها
و
کشتار
های عظیم
شد،
همان
بحث
دربار
هی
حقیقت
ذات
عیسی
بود. در انجیل «مَرقُس» ، )قدیمیترین انجیل که
در
حدود
۷۰ – ۶۵
میلاد نوشته
شده(
عیسی، فرزند
انسان، موجودی ما
فوق
بشر
است
که
خدا
او را
به
فرزندی خود برگزیده
است؛
ولی
در
آن
کتاب
بحثی
از
تجسم
خدا در
پیکر
عیسی
و
یا
ازلی
بودن
عیسی
نیست. در انجیل های«مَتّی
» و «لوقا » کم کم
زمینه
برای
تجسم
ربوبیت در پیکرعیسی آماده
می
شود
و سخن از
حوادث
فوق
طبیعی
هنگام
کودکی عیسی
و
نزول
عیسی
از
آسمان
است. اما
در
انجیل
یوحنا » از
طبیعت
الوهی
عیسی)ع( بحث
می کنند. «در
ابتدا
«کلمه » بود
و
کلمه
نزد
خدا
بود
و
«کلمه » جسم
گردید
و در
میان
ما
ساکن
شد.
. .
و
از
خدا
تولد
یافت.
البته
درآمیختگی فلسفه ی
یونان
و
روم
با
تصورات کلیسایی از
یک طرف
و
آمیختگی بت پرستی رومیان
با
مسیحیت هم از
طرف
دیگر
باعث شد
که
عقیده
ی
«تثلیث »، )=سه گانه پرستی( به صورت
های
گوناگون در بین مسیحیان
تفسیر
شود. برخی، مسیح را
فقط
انسان
می دانند که مورد
مهر
فراوان خدا قرار گرفته است
و
او
را
به
فرزندی برگزیده است. بعضی، مسیح را
انسانی می دانند که
در
مشیّت
و
اراده
با
خدا
یکی است،
نه
در
ذات
و
حقیقت.

بعضی دیگر
معتقدند که خدا
که
پدر
است )اب( در صورت
روح
القدس
»
پایین
آمد
و
در
«مریم به
صورت
انسانی مجسم
شد
و «عیسی »، )ابن( زاده شد. پس خدا
مرکب
از
سه
«اقنوم » است که
در
صورت
های
گوناگون، خود را
آشکار
می کنند. بعضی
دیگر
عیسی
را
دارای
دو
طبیعت
می دانستند: یکی طبیعت خدایی و
دیگری
طبیعت
بشری
که
از
هر
دو
مرکب
است
)
طبیعت
مزدوج(
و
گروهی
به
نام
«منوفیزیتها » چنین تصور می کردند
که
عیسی)ع( یک طبیعت واحد
دارد
که
در
عین
حال
هم
به
تمام
معنی
طبیعت
کامل خدایی
است
وهم
به
تمام
معنی
طبیعت
کامل
بشری
را
داراست.

مثلاً رأی مجمع
«فنیقیه » در ۳۲۵ میلادی که از
سیصد
نفر
اسقف
به
عنوان شورای
نمایندگان کلیسا تشکیل
شد،
چنین
بود: ما ایمان داریم
به
خدای
واحد،
پدر
قادر
مطلق،
خالق
همه
ی
چیز
های مرئی
و
نامرئی و به
خداوند واحد عیسی
مسیح،
پسر
خدا،
مولود
از
پدر، یگانه مولود که
از
ذات
پدر
است.
خدا
از
خدا،
نور
از
نور،
خدای حقیقی که مولود است
نه
مخلوق، از یک
ذات
با
پدر
به
وسیله
ی
او
همه
چیز
وجود یافت
.
«در
هرحال
این قبیل تصورات،
مبدأ
سرگرمی و مناقشات
عظیم مسیحیان بود. چنانکه می دانیم
«نسطوریوس، » اسقف
قسطنطنیه، یکی از کسانی بود
که
منکر
خدایی
عیسی
شد
و
در
نتیجه
از
طرف
ارباب
کلیسا طرد
و
تکفیر
شد
و
سرانجام پیروان او
از
شهر
«ادسا » در ۴۵۷ میلادی رانده شدند
و
بسیاری از ساکنین
مسیحی
آن
شهر
به
ایران
کوچ
کردند
و مسیحیت
نسطوری و همچنین
برخی
از
علوم
و
معارف
یونان
و
روم
را
با خود
به
ایران
آوردند. با
اشاره ی مختصری که
به
طرز
تفکر
مسیحیان در طی
ادوار
گذشته درباره ی خدا و
مسیح
به
عمل
آمد،
روشن
می شود که چرا
قرآن
تا
آن
اندازه با«تثلیث » و پسر داشتن
خدا
و
دیگر عقاید شرک
آمیز
مخالفت می کنند.

بت پرستی

به صورت های
گوناگون در بسیاری
اقوام
گذشته
وجود
داشته
است
و هنوز
هم
در
بین
برخی
ملت
ها
رایج
است. در عربستان قبل
از
اسلام، بت پرستی
رایج
بود.
این
بت
ها
را
گاهی مستقلاً مؤثر در
کار
جهان
می دانستند و گاهی
واسطه
ی
بین
خود
و
خدا می دانستند و آن
ها
را
از
سنگ
و
چوب
و
فلزات
می
ساختند.

و اما خدای اسلام

توحید و
یکتاپرستی بدان اندازه
در
سراسر
تعالیم اسلامی ریشه
دوانیده است و
در
همه
ی
کتا
ب ها
و آثار اسلامی
و
عبادات و مراسم
آن مورد
توجه
قرار
گرفته
است
که
می
توان،
تنها
اسلام
را
دین
توحید
معرفی کرد
)
با
آنکه
برخی
ادیان
دیگر
هم
ریشه
ی
توحیدی داشته اند( که در
آن خدا
یکی
است
خلاف
همه
ی
آنان
که
برای
هر
چیز
خدایی
قائل
هستند
یا گرفتار دوگانه پرستی و
یا«
تثلیث
» شده اند
و
یا
در
برابر
بت
ها
و
اشکال
و تصاویر
و
یا
ارواح
و
یا
برخی
انسان
ها
و
یا
عناصر
طبیعت
کرنش
می کنند و آنها را پرستش می کنند.
اسام
تعلیم
می دهد که خدا،
یگانه
است
و فرزند
و
همسر
و
پدر
و
مادر
و
شریک
و
همکاری ندارد. و حتی
واسطه
یا شفیعی
که
از
پیش
خود
گناه
را
ببخشد
یا
بهشت
بفروشد و یا
حاجت
روا کند،
وجود
ندارد.
هر
کس
که
غیر
خدا
است،
هر
که
باشد
و
هر
چه
باشد، همه
بندگان خدا هستند. خدای همه یعنی
پروردگار و آفریننده
و
صاحب
اختیار همه ی جهانیان )رب العالمین ( است. خدای آسمانی یا
زمینی
یا
ملت
سامی یا
مردم
آریایی و یا
نژاد
و
قوم
مخصوصی نیست، بلکه
خدای
همه
است. جهانی، همگانی،
همیشگی و برای
همه
ی
ملتها
و
جهان ها و عوالم است. خدای
حی
و
زنده
ی
ازلی
و
ابدی
است.
همیشه
بوده
و
همیشه
خواهد بود.
به
همه
چیز
دانا
و
بر
هر
چیز
توانا
است
از
آنچه
در
آسمان ها و زمین است، آگاه
است.
گذشته
و
آینده، پنهان و
آشکار، همه را
می
داند. خدا به هر
چیز
احاطه
ی
کامل
دارد
و همه با
تدبیر
خدا
اداره
می
شوند. حکومت مطلق از
آن
اوست
و
مالکیت مطلق همه
چیز
و
همه
کس
از اوست. خدا از همه
بی
نیاز
است
و
همه
به
او
نیازمندند. رحمت پروردگار همه چیز
را
فرا
گرفته
است. فیض و
فضل
و
احسانش بی دریغ
به
همه
ی
موجودات می رسد. خدا به بندگان
خود
نزدیک
است.
از
حال
همه خبر دارد. گره گشا
و
چاره
ساز و
یاور
و
سرپرست همه است. و
در
عین
حال
داور
دادگری است و
نسبت به
سرکشان و جباران،
قهار
و
منتقم
است
و
نسبت
به
نیکوکاران مهربان و عطوف. خدا کمال
مطلق
و
بی نهایت است
و
از
این
رو: مادّه و جسم،
محدود
و
مرکب،
زمانی
و
مکانی
نیست.

تغییر و
مرگ، فنا،
یا
رشد
و
دگرگونی در خدا
راه
ندارد.
نه
خدا
را
با
چشم
می
توان
دید و
نه
براى
او
جایی
میتوان تصور کرد و
یا
او
را
در
سیر
و
گذشت
زمان دانست.
خدا
بی نیاز است و
غفلت
و
پشیمانی و حسد
و
نادانی و خستگی و
خواب
و
فرسودگی در او
راه
ندارد.
همه ی
اینها
از
خصوصیات موجودات زنده ی
جسمانی و محدود
است
و
خدا
برتر
و
بالاتر از تمام
این
تصورات است.

توحید در عبادت

اسام در
تعالیم خود اصرار
دارد
که
توحید
را
به
تمام
معنی
به
مردم یاد
دهد
و
جلو
هر
گونه
شرک
و
یا خرافه را
در
فکر
و
عقیده
ی
مردم
بگیرد و
همه
را
از
نظر
عمل
نیز
یکتاپرست کند؛ یعنی
عقیده
پیدا
کنیم
که
تنها خالق
و
صاحب
اختیار جهان «الله
»است تا دیگر
در
برابر
غیر
خدا
سجده نکنیم
و
تنها
او
را
پرستش
و
عبادت
کنیم
و
از
او
یاری
و
کمک
بجوییم و دیگران را
هر
چه
باشند، شایسته ی
پرستش
ندانیم و
در
برابر
آنان
تسلیم نگردیم.

آثار اجتماعی توحید

الف) همبستگی و
وحدت
جمیع
ملت
ها:


وقتی اسام
تعلیم
داد
که
خدای
همه
ی
مردم
یکی
است.
او
همه
را آفریده و به
همه
روزی
می دهد و خیر
همه
را
می
خواهد، مردم هم
باید تنها
او
را
بپرستند و چشم
امید
به
آمرزش
در
جهت
او
داشته
باشند
.
نتیجه آن
می شود که مبدأ
آفرینش و فیض
یک
نقطه
است
و
هدف از
تلاش
و
فعالیت انسان ها هم
باید
او
باشد
. وقتی مبدأ
امید
و
حرکت
و هدف
یک
نقطه
بود
باید
همه
خود
را
بندگان خدا و
برادران یکدیگر بدانند و
جدایی
و
اختلافی نباشد.

ب) مساوات و
عدالت:

در توحید اسلامی
قدرت
مطلق
در
خدا
متمرکز می شود و حکومت بلامنازع جهان
از
آن
اوست
و
نیز
مالکیت مطلقه ی
همه
چیز
به
دست اوست.
کلیه
ی
ارزشهای طبیعی و
ثروتها را او
پدید
آورده
و
صاحب اختیار و دارنده
ی
آن
ها
است.
این
مواهب
برای
همه
ی
مردم
آفریده شده و برای استفاده
ی
عموم
است. بدین ترتیب قدرت
و
اراده
ی
دیگران تحت الشعاع
قدرت
خدا
است، پس
نباید
خود
سری
و
خودکامگی بکنند، بلکه
حاکمیت ها باید
در
حدود اجرای
قانون
الهی
و
مصالح
عمومی
و
حمایت
و
کمک
به
خلق
خدا
باشد و
نیز
اختلاف طبقاتی که
در
نتیجه
ی
تمرکز
بی
حساب
قدرت
و
غصب اموال
عمومی
در
افراد
یا طبقات خاصی
پیدا
می
شود،
محکوم
است
و
باید ریشه کن شود. پس
توحید
به
معنای
واقعی
آن،
بنیا ن گذار برادری
و
برابری افراد انسان است
و
پایه
ی
عدالت
اقتصادی و اجتماعی
را
مستحکم می کنند.

ج) آزادی فکری
و
اجتماعی:

خدا جهان
را
با
همه
ی
نظم
و
سامانش آفریده است
و
مردم
را
فرا می
خواند
تا
درباره ی آن
بیندیشند و بخوبی
واقعیت های جهان
را
بشناسند و بهره برداری
صحیح
کنند.
بنابراین شخص خداپرست
به
اختناق فکری تن در نمی
دهد
و
گرفتار رکود نمی شود
و
دائماً می کوشد تا
با
آزادی به
افق
وسیع
آفرینش بنگرد و
به
جها
نبینی
واقعی
برسد،
بی آنکه اسیر خرافات و
یا
برده
ی
دین سازان و یا
گرفتار سر پنجه
ی
زورگویان شود. آنان
که
می خواهند افکار عمومی
را
براساس هوا های
شخصی
خود
و کجروی
هایی
که
منافع
آنان
را
تأمین
می کنند بکشانند. و
نیز
عقیده
ی
به
خدای
یگانه
آثار
فراوان اخلاقی و
عملی
دارد.
از
جمله آنکه
انسان
را
وظیفه
شناس
می کنند و نوع دوست و
مهربان بار می آورد
و
به آدمی،
همت
بلند
و
پشتکار و
استقامت و فداکاری
می
بخشد.

منبع: مجموعه آثار دانشمند شهید محمد جواد با هنر (جلد اول)  دینشناسی تطبیقی، نشر شاهد

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *