عواطف انسانى در غرب‏ از نگاه شهید مطهری

شهید مطهری در یکی از کتاب های خود، به نوع ارتباط و عواطف خانوادگی در غرب و قیاس آن با ایرانیان می پردازد.

عقیق:شهید مطهری در یکی از آثار خود می نویسد: اساساً عمق روحیّۀ غربیها
قساوت است و خود غربیها هم این مطلب را قبول دارند و این نوع عواطف، محبّت
ها، احسان ها و گذشت ها را خصلت هاى شرقى مى نامند.

یکى از دوستان ما نقل مى کرد که به اتریش رفته بود براى اینکه معده اش
را عمل کند و پسرش هم آنجا تحصیل مى کرد. مى گفت: من بعد از اینکه عمل کرده
بودم و دوره نقاهت را بسر می بردم، روزى در رستورانى نشسته بودم و در آنجا
پسرم به من خدمت مى کرد و سفارش چاى و قهوه و غذا مى داد و دور من مى
چرخید. در طرف دیگر رستوران، زن و مردى که نشان مى داد زن و شوهر هستند
پهلوى یکدیگر نشسته بودند و دائماً ما را مى پاییدند. یک دفعه که پسرم از
جا بلند شد و مى خواست از کنار آنها رد شود، دیدم که از پسرم چیزهایى مى
پرسند و او هم دارد به آنها جواب مى دهد. بعد که آمد به او گفتم: آنها به
تو چه مى گفتند؟ گفت: به من گفتند این کیست که تو دارى اینقدر به او خدمت
مى کنى؟ گفتم: او پدرم است.

گفتند: خوب پدرت باشد! مگر باید این همه به او خدمت کنى؟!

پسرم گفت: من با منطق خودشان با آنها حرف زدم، گفتم: آخر او براى من پول
مى فرستد و من در اینجا درس مى خوانم. اگر او این پول را نفرستد، من نمى‏
توانم درس بخوانم. با تعجّب گفتند: از پولهایى که خودش درمى آورد به تو مى
دهد تا خرج کنى؟!

گفتم: آرى، از پولهایى که خودش در مى آورد. آنها خیلى تعجّب کردند و آنوقت ما را مثل موجودات عجیبى نگاه مى کردند.

*مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهّرى، جلد ۲۳، صفحۀ ۲۸۲، با اندک تغییر

منبع:باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *