لازمه اعتراف ابن تیمیه در مورد صحابه و تابعین

امیر صنعانی از پیامبر اکرم نقل می‌‌کند: «هر کسی‌که به علی فحش بدهد، به من فحش داده است، و هر کسی‌که به من فحش بدهد، به خداوند فحش داده است.» و می‌گوید: این حدیث صحیح است. ابن‌تیمیه نیز می‌گوید: بسیاری از صحابه، به حضرت علی (علیه‌السلام) فحش می‌‌دادند و بغض ایشان را داشتند و با ایشان به جنگ پرداختند.

امیر صنعانی از سلفی‌‌های مشهور یمن، روایتی را از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌‌کند که: رسول‌خدا فرمود: «هر کسی‌که به علی (علیه‌السلام) فحش بدهد، به من فحش داده است، و هر کسی‌که به من فحش بدهد، به خداوند فحش داده است. این روایت از أم‌سلمه است.»[۱]
او در شرح این حدیث می‌گوید: «سخن رسول‌خدا که فرمود: (به من فحش داده است) به این دلیل است که فرمود: علی از من است و من از علی هستم. پس فحش‌دهنده به حضرت علی (علیه‌السلام) فحش‌دهنده به رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.
و ظاهر این روایت نشان از وجوب قتل کسی است که به حضرت علی (علیه‌السلام) فحش بدهد، چون که فحش به آن‌حضرت، فحش به رسول‌خدا و خداوند است و کسی‌که به رسول خدا فحش بدهد، کشته می‌‌شود، و کسی‌که به خداوند فحش بدهد، کشته می‌‌شود.»[۲] یکی از احکام فقهی در فریقین، حکم قتل ساب النبی است؛ این حدیث دشنام دادن به امیرالمؤمنین را مانند دشنام دادن به شخص پیامبر و خداوند می‌داند و برداشت امیر صنعانی از این حدیث این است که حکم این دو نیز مشابهند؛ یعنی کسی به امیرالمؤمنین دشنام دهد، باید کشته شود.
او این حدیث را صحیح می‌داند و می‌گوید: «هیثمی گفته است: همه راویان این حدیث از راویان صحیح بخاری و مسلم هستند غیر از جدلی، که هیثمی و ذهبی او را فرد ثقه‌ای می‌دانند.»[۳]

پس از این مقدمه به کلامی از ابن تیمیه دقت کنید:
ابن‌تیمیه می‌گوید: صحابه حضرت علی (علیه‌السلام) را مانند ابوبکر و عمر دوست نداشتند، بلکه بسیاری از صحابه، به حضرت علی (علیه‌السلام) فحش می‌‌دادند و بغض ایشان را داشتند و با ایشان به جنگ پرداختند.[۴]
بنابراین، پس از اعتراف ابن تیمیه و مطابق حدیث نبوی و قول امیر صنعانی، بسیاری از صحابه و تابعینی که به امیرالمؤمنین بغض داشته و به ایشان فحش می‌‌دادند و با او به جنگ پرداختند، شایسته قتل می‌‌باشند.

پی‌نوشت:

[۱]. «من سب علیًّا فقد سبنی، ومن سبنی فقد سب الله. عن أم سلمه.» التنویر شرح الجامع الصغیر، أمیر صنعانی، ج١٠، ص٢۵٣.
[۲]. «(من سب علیًّا) بن أبی طالب أول الناس إسلامًا وأعظمهم جهادًا وفضائله جمه لا تدخل تحت العد بیناها فی الروضه الندیه. (فقد سبنی) لأنه قال – صلى الله علیه وسلم -: «علی منی وأنا منه.» فسابه ساب له – صلى الله علیه وسلم -. (ومن سبنی فقد سب الله) لأنه رسوله الذی أوجب تعظیمه وتکریمه وحبه فسابه راد على الله ما أوجبه وظاهره وجوب قتل من سب علیًّا لأنه ساب للنبی ولله تعالى ومن سب النبی قتل ومن سب الله قتل.» التنویر شرح الجامع الصغیر، أمیر صنعانی، ج١٠، ص٢۵٣.
[۳]. «وقال الذهبی: والجدلی وثق وقال الهیثمی: رجاله رجال الصحیح غیر أبی عبد الله الجدلی وهو ثقه.» التنویر شرح الجامع الصغیر، أمیر صنعانی، ج١٠، ص٢۵٣.
[۴]. «ولم یکن کذلک علی، فإن کثیرا من الصحابه والتابعین کانوا یبغضونه ویسبونه ویقاتلونه.» منهاج السنه، ابن تیمیه، ج٧، ص١٣٨.

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *