مجازات تحقیر و توهین و آزار مومن

فهرست این نوشتار:

بنده مؤمن
مقام مؤمن

۱٫ در روایتى صحیح ومعتبر مى‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند مى‌فرماید: هر که بنده مؤمن مرا آزار دهد، با من اعلان جنگ کرده است. وهر که بنده مؤمن مرا گرامى بدارد، از خشم من در امان است. واگر در میان شرق وغرب عالم جز یک مؤمن همراه با امام عادلى نباشد، عبادتشان براى (هدف من از آفرینش) کافى است. وبى‌شک هفت آسمان وزمین به خاطر آنها برپاست وبه سبب ایمانشان اُنسى براى آنها قرار دهم که محتاج به مونس دیگر نباشند».[۱۰] 

۲٫ در احادیث معتبر آمده است که: «خداوند متعال فرمود: هر کس دوستى از دوستان مرا خوار گرداند، گویى در برابر من به جنگ ایستاده است. ومن دوستان خود را بسیار زود یارى مى‌کنم».[۱۱] 
۳٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس مؤمنى را ذلیل کند، خداوند او را خوار کند».[۱۲] 
۴٫ در حدیثى دیگر فرمود: «ذلیل‌ترین مردم کسى است که مردم را خوار کند».[۱۳] 
۵٫ در روایتى دیگر فرمود: «خداوند متعال مؤمن را از عظمت وجلال وقدرت خود آفریده، پس هر کس بر او طعنه زند، یا سخنش را رد کند، گویى سخن خدا را رد کرده است». [۱۴] 
۶٫ نیز در حدیثى فرمود: «چه بسا ژولیده موى غبارآلوده‌اى که دو لباس کهنه پوشیده، اگر بر خدا قسم دهد قسمش را رد نکند».[۱۵] 

 

چرا مؤمن را مؤمن گویند

از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «مؤمن را ازآن‌رو مؤمن گویند که مردم از نظر جان ومال خود از او درامانند. ومسلمان کسى است که مردم از دست وزبانش در امان باشند. ومهاجر کسى است که از گناهان، هجرت ودورى کند».[۱۶] 

 

ترسانیدن مسلمان ودشنام دادن مؤمن

۱٫ از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمود: «جایز نیست مسلمانى مسلمان دیگرى را بترساند».[۱۷] 
۲٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «دشنام دادن مؤمن، گناهى بزرگ و جنگ با او کفر وغیبت کردن او، نافرمانى خداست».[۱۸] 

 

مجازات تحقیر کردن مؤمن

۱٫ از حضرت على علیه السلام روایت شده است که فرمود: «ضعیفان را برادران مؤمن خود بدانید وآنها را حقیر نشمارید که هر کس مؤمنى را حقیر بشمرد، خداوند او را با آن مؤمن در بهشت جمع نکند، مگر آنکه توبه کند».[۱۹] 
۲٫ از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «کسى که مردم را مسخره کند، امیدى به محبّت آنها نداشته باشد».[۲۰] 
۳٫ نیز در حدیثى فرمود: «مؤمن فقیر را حقیر نشمارید، چرا که هر کس مؤمن فقیرى را حقیر بشمرد یا او را استخفاف کند، خداوند وى را حقیر مى‌شمارد وپیوسته با او در غضب باشد تا توبه کند».[۲۱] 

 

مجازات آزار دادن مؤمن

۱٫ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس به آزار مؤمنى کمک کند، در روز قیامت جمله «ناامید از رحمت الهى» بر پیشانى‌اش نوشته شود».[۲۲] 
۲٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «هر کس به مؤمنى دست بزند که او را به سبب آن ذلیل کند، یا سیلى بر صورت او بزند، یا چیزى که ناپسند است نسبت به او انجام دهد، ملائکه پیوسته او را نفرین کنند، تا او را راضى واز کارش توبه کند؛ بنابراین، در آزار وایذاءِ مردم عجله نکنید که شاید او مؤمن باشد وشما ندانسته مؤمنى را آزار کرده باشید. وصبر ومدارا را پیشه خود کنید که هیچ چیز نزد خدا بهتر از نرمى ومدارا نیست».[۲۳] 
۳٫ در حدیثى دیگر فرمود: «هر کس سیلى بر صورت مسلمانى بزند، خداوند در روز قیامت استخوان‌هایش را از هم بپاشد ودست بر گردن در حالى که در زنجیر باشد محشور شود تا وارد جهنّم شود، مگر آنکه توبه کند».[۲۴] 
۴٫ در حدیثى معتبر مى‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مؤمنى را از مردى که صاحب نفوذ است بترساند که وى به او آزار مى‌رساند ولى آن مرد آزارى نرساند، در آتش است واگر او را بترساند وآزارى به او برساند، با فرعون وخاندان فرعون در آتش دوزخ باشد».[۲۵] 
۵٫ از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «به حقّ خداوندى که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر اهل آسمان‌ها وزمین همگى بر قتل مؤمنى عزم خود را جزم کنند، یا راضى به کشته شدن او شوند، خداوند همه آنان را وارد جهنّم مى‌کند. وبه حقّ خداوندى که جانم به دست اوست، هیچ‌کس دیگرى را به ناحق تازیانه نمى‌زند مگر آنکه در جهنّم مثل آن تازیانه را مى‌خورد.[۲۶] وهر کس نگاه کند به مؤمنى وبا آن نگاه او را بترساند، خداوند در روزى که به جز او پناهى نباشد، او را به صورت مورچه‌اى محشور گرداند».[۲۷] 
۶٫ از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس به هنگام نگاه کردن به مؤمن به او طعنه زند، سزاوار بدترین مردن‌هاست وعاقبتش به خیر نباشد».[۲۸] 
۷٫ در حدیثى دیگر فرمود: «لعنتى که از دهان شخصى خارج مى‌شود معلّق وسرگردان است. اگر مستحقّش را پیدا کند آنجا قرار مى‌گیرد، وگرنه به گوینده‌اش بازمى‌گردد». [۲۹] 

 

مجازات ترک کردن یارى مؤمن

۱٫ از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هرگاه ظالمى کسى را بزند، یا بکشد، یا بر او ستم کند، اگر نمى‌توانید به او کمک کنید، کسى از شما در آن مکان حاضر نشود زیرا یارى مؤمن بر مؤمنى که حضور دارد واجب است».[۳۰] 
۲٫ در حدیثى معتبر مى‌خوانیم که امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مؤمنى که برادر مؤمن خود را یارى نکند، در حالى که بر یارى وى توانایى دارد، خداوند در دنیا وآخرت او را یارى نکند».[۳۱] 
۳٫ در حدیثى دیگر فرمود: «شخصى از نیکان وخوبان را در قبرش نشاندند وبه او گفتند: صد تازیانه از عذاب بر تو مى‌زنیم. گفت: طاقت ندارم. پس یکى کم کردند. گفت طاقت ندارم. یکى یکى کم کردند تا به یک تازیانه رسید. گفت طاقت ندارم. گفتند: چاره‌اى نیست. پرسید به چه علّت این تازیانه را بر من مى‌زنید؟ گفتند: به این سبب که روزى بى‌وضو نماز خواندى وبر ضعیفى که بر او ظلم مى‌شد گذشتى ویاریش نکردى. سپس تازیانه‌اى از عذاب خدا بر او نواختند که قبرش پر از آتش شد».[۳۲] 

 

[۱۰] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۰، ح ۱٫
[۱۱] . همان، ص ۳۵۱، ح ۵٫
[۱۲] . امالى طوسى، ج ۱، ص ۱۸۵٫
[۱۳] . معانى الأخبار، ص ۱۹۵؛ امالى صدوق، ص ۲۱٫
[۱۴] . امالى طوسى، ج ۱، ص ۳۱۲٫
[۱۵] . امالى طوسى، ج ۲، ص ۴۴٫
[۱۶] . بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۴۸، ح ۲٫
[۱۷] . عیون اخبار الرّضا ۷، ج ۲، ص ۷۰، ح ۳۲۷٫
[۱۸] . کافى، ج ۲، ص ۳۵۹، ح ۲٫
[۱۹] . خصال، ج ۲، ص ۴۰۵؛ بحارالأنوار، ج ۱۰، ص ۹۳٫
[۲۰] . خصال، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۱۴؛ بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۶۷، ح ۴٫
[۲۱] . ثواب الأعمال، ص ۲۹۹٫
[۲۲] . محاسن، ص ۱۰۳، ح ۸۰؛ کافى، ج ۲، ص ۳۶۸، ح ۳٫
[۲۳] . علل الشرایع، ج ۲، ص ۵۲۳، باب ۳۰۰، ح ۲٫
[۲۴] . امالى صدوق، ص ۴۳۰٫
[۲۵] . کافى، ج ۲، ص ۳۶۸، ح ۲٫
[۲۶] . امالى مفید، ص ۲۱۶، ح ۳٫
[۲۷] . جامع الأخبار، ص ۱۴۷٫
[۲۸] . کافى، ج ۲، ص ۳۶۱، ح ۹٫
[۲۹] . همان، ص ۳۶۰، ح ۷٫
[۳۰] . قرب الإسناد، ص ۶۱، ح ۱۷۱٫
[۳۱] . محاسن، ص ۹۹، ح ۶۶؛ امالى صدوق، ص ۴۸۵، ح ۱۶٫
[۳۲] . ثواب الأعمال، ص ۲۶۷٫

منبع: کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *