مرزهای فضای مجازی هر کشور

اثر
گذاری رسانه به معادلات مختلف در سطوح مختلف جامعه امروز، توجه به رسانه را بسیار
بالا برده است، اثر رسانه به مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی
در جهان ارموز جریان ها و دولت ها را مجبور کرده است که برای حفظ داشته ها خود و
بدست آوردن آرمان ها و خواسته هایشان به قدرت رسانه متوسل شوند.

اگر
قدرت را به  تعریف توانایی مجاب کردن
دیگران به کاری بگیریم یکی از اصلی ترین وسایل قدرت در جهان امروز رسانه است.

رسانه
به عنوان تیغ دو سر، از یک سو این توان را می دهد که داشته ها و ارزش های خودی را
حفظ کنی و از سوی دیگر می توانی با استفاده از ان داشته و ارزش های رقیب را تصاحب
کنی.

شاید
یکی از بارز ترین و اصلی ترین مصداق های این موضوع تولیدات چند گانه فیلم جنگ
ستارگان در زمان جنگ سرد باشد که در میان شوری و امریکا، آمریکا توانست با استفاده
ی ابزاری از این تولیدات رسانه ای توانست از لحاظ افکار عمومی اولاً داشته های
خودش که قدرت نظامی بود را در ذهن مردم خودش و دیگر مردم جهان و البته مردم شوروی
محکم و قوی نشان دهد و از طرف دیگر دشمنش (هرکسی که باشد حتی اگر موجودات فرا
زمینی باشد) شکست خورده نشان دهد.

اثر
رسانه صرفاً در حوزه تصمیمات سطحی نیست بلکه بنا به نظر بعضی از نظریه پردازان
حوزه ارتباطات که در قالب نظریه های مانند نظریه کاشت مطرح شده است رسانه مخصوصاً
تلویزیون میتواند در حوزه جهان بینی مخاطب هم وارد شود به صورتی که
(…)

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *