معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و چهارم بهمن ماه

سالروز تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را. با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی عزیزی، علی عباسی کمازانی، علی قمری، علی قلی واشوری، علی فقیهی، علی غمخوار حسینی، علی گمار، علی کریمی، علی کارگر قجرآبی، علی محمد امامی میبدی و علی مالمیر

معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و چهارم بهمن ماه

سالروز
تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را.
با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای
باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی عزیزی، علی عباسی کمازانی، علی قمری، علی قلی
واشوری، علی فقیهی، علی غمخوار حسینی، علی گمار، علی کریمی، علی کارگر قجرآبی، علی
محمد امامی میبدی و علی مالمیر

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *