معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و پنجم بهمن ماه

سالروز تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را. با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی محمد ظاهری، علی محمد سیاوشی، علی منطقی، علی مشهوری، علی مرادی، علی محمد معینی، علی نجف شیراوند، علی میرزائی فرید، علی میرزا صادقی، علی نقی فخرالدین و علی نجفی

معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و پنجم بهمن ماه

سالروز
تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را.
با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای
باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی محمد ظاهری، علی محمد سیاوشی، علی منطقی، علی
مشهوری، علی مرادی، علی محمد معینی، علی نجف شیراوند، علی میرزائی فرید، علی میرزا
صادقی، علی نقی فخرالدین و علی نجفی

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *