معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و سوم بهمن ماه

سالروز تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را. با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی زندی به، علی رضایی ورچوقی، علی شعبانی ازندریانی، علی سوری باباکمالی، علی سهامی محمدی، علی سلطانی، علی ظفری، علی صفر قپانوری، علی شمس الهی، علی عبادی صدق و علی عابدیان

معرفی شهدای همدانی متولد فصل زمستان / بیست و سوم بهمن ماه

سالروز
تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را.
با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای
باشد برای شادی روحشان. شهیدان: علی زندی به، علی رضایی ورچوقی، علی شعبانی
ازندریانی، علی سوری باباکمالی، علی سهامی محمدی، علی سلطانی، علی ظفری، علی صفر
قپانوری، علی شمس الهی، علی عبادی صدق و علی عابدیان

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *