چهل حدیث از امام علی سلام الله علیه

۱. توبه بعد از گناه


الإمام علیّ(ع)

: إن قارَفتَ سَیِّئَهً فَعَجِّل مَحوَها بِالتَّوبَهِ.

امام على(ع): اگر به گناهى آلوده شدى، بى درنگ آن را به توبه بشوى.

تحف العقول: ص ۸۱، حکمت نامه جوان، ص: ۱۴۶

۲. اشتغال به عیب خود


الإمام علیّ(ع)

: مَن أبصَرَ عَیبَ نَفسِهِ شُغِلَ عن عَیبِ غَیرِهِ.

امام على(ع): هر که عیب خود را ببیند، از پرداختن به عیب دیگران، باز مى مانَد.

تحف العقول: ۸۸، میزان الحکمه، ج‏۸، ص: ۳۲۲.

۳. ناامید نکردن گناهکار


الإمام علیّ(ع)

: لاتُؤیِس مُذنِباً، فَکم مِن عاکفٍ عَلى ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَیرٍ.

امام على(ع): هیچ گنهکارى را ناامید مکن. چه بسیار گناه آلوده اى که عاقبتى نیکو یافته است.

بحار الأنوار: ۷۷/ ۲۳۹/ ۱، میزان الحکمه، ج‏۹، ص: ۵۷۵.

۴. پرهیز از نیرنگ


الإمام علیّ(ع)

: إیّاک والخَدیعَهَ فَإنَّها مِن خُلُقِ اللِّئامِ.

امام على(ع): از نیرنگ بپرهیز، که خوى فرومایگان است.

تحف العقول: ص ۹۸.

۵. عزت مؤمن در گرو…


الإمام علیّ(ع)

: عِزُّ المُؤمِنِ غِناهُ عَنِ النّاسِ.

امام على(ع): عزّت مؤمن، بى نیازى او از مردم است.

تحف العقول: ص ۸۸، دانش نامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن و حدیث، ج‏۲، ص: ۴۰۸

۶. میانه روی اقتصادی


الإمام علیّ(ع)

: ما عالَ امرُؤٌ اقتَصَدَ.

امام على(ع): مرد میانه رو، درویش نشود.

الخصال: ۶۲۰/ ۱۰، میزان الحکمه، ج‏۸، ص: ۳۴۷.

۷. جلب روزی با صدقه


الإمام علیّ(ع)

: اِستَنزِلوا الرِّزقَ بِالصَّدَقَهِ.

امام على(ع): روزى را با صدقه دادن، درخواست کنید.

نهج البلاغه: الحکمه ۱۳۷، میزان الحکمه، ج‏۴، ص: ۴۴۳.

۸. اندازه نگه داشتن در دوستی و دشمنی


الإمام علیّ(ع)

: أحبِب حَبیبَک هَوناً ما عَسى أن یَعصِیَک یَوماً ما و أبغِض بَغیضَک هَوناً ماعَسى أن یَکونَ حَبیبَک یَوماً ما.

امام على(ع): دوستت را چندان به اندازه دوست بدار که بسا روزى دشمنت شود، و دشمنت را چنان به قاعده دشمن دار که بسا روزى دوستت شود.

نهج البلاغه: الحکمه ۲۶۸، دانش نامه امیرالمومنین(ع)، ج‏۴، ص: ۳۷۸.

۹. پند گرفتن از سرگذشت دیگران


الإمام علیّ(ع)

: اَلسَّعیدُ مَن وُعِظَ بِغَیرِهِ.

امام على(ع): نیک بخت آن کس است که از سرگذشت دیگرى پند آموزد.

الخصال: ۶۲۱/ ۱۰، میزان الحکمه، ج‏۵، ص: ۲۹۷.

۱۰. دوری از معرض تهمت


الإمام علیّ(ع)

: مَن عَرَّضَ نَفسَهُ لِلتُّهَمَهِ فلایَلومَنَّ مَن أساءَ بِهِ الظَّنَّ.

امام على(ع): کسى که خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید بدگمانِ به خویش را سرزنش کند.

کنز الفوائد: ۲/ ۱۸۲، میزان الحکمه، ج‏۶، ص: ۵۷۲.

۱۱. رفاه زدگی مایه غفلت


الإمام علیّ(ع): إیّاکم وَالتَّنَعُّمَ وَالتَّلَهِّیَ وَالفاکهاتِ؛ فَإِنَّ فی ذلِک غَفلَهً وَاغتِرارا.

امام على(ع): از نازپروردگى و خوش گذرانى و رفاه زدگى بپرهیزید؛ زیرا که اینها مایه غفلت و غرورند.

کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۱ ص ۵۱۶ ح ۱۴۸۲، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هفدهم، صفحه: ۳۹۴.

۱۲. تواضع در برابر ثروتمندان


الإمام علیّ(ع): مَن أتى غَنِیّا فَتَواضَعَ لَهُ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلُثا دینِهِ.

امام على(ع): هر که نزد توانگرى رود و براى ثروتش به او تواضع نماید، دوْ سومِ دینش از بین رفته است.

نهج البلاغه: الحکمه ۲۲۸، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هفدهم، صفحه: ۴۲۰.

۱۳. ارکان توبه


الإمام علیّ(ع): التَّوبَهُ عَلى أربَعِ دَعائِمَ: نَدَمٌ بِالقَلبِ، وَاستِغفارٌ بِاللِّسانِ، وعَمَلٌ بِالجَوارِحِ، وعَزمُ أن لا یَعودَ.

امام على(ع): توبه، بر چهار ستونْ استوار است: پشیمانى در دل، آمرزش خواهى به زبان، تحقّق بخشیدن [به آن] در عمل، و تصمیم گرفتن به تکرار نکردن [گناه.]

کشف الغمه: ج ۳ ص ۱۴۱، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هفدهم، صفحه: ۴۸۰.

۱۴. گذشت و دادگری


الإمام علیّ(ع): شَیئانِ لا یوزَنُ ثَوابُهُما: العَفوُ وَالعَدلُ.

امام على(ع): دو چیز است که پاداش آنها وزن نمى شود: گذشت و دادگرى.

غرر الحکم: ح ۵۷۶۹، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۲۳۸.

۱۵. احترام به پدر


الإمام علیّ(ع): راعِ أباک، یَرعاک ابنُک.

امام على(ع): احترام پدرت را نگه دار تا فرزندت هم احترام تو را نگه دارد.

المواعظ العددیّه: ص ۵۶، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۳۳۲.

۱۶. شنونده غیبت


الإمام علیّ(ع): السّامِعُ لِلغیبَهِ کالمُغتابِ.

امام على(ع): شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است.

غرر الحکم: ح ۱۱۷۱، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۳۸۲.

۱۷. اهمیت ترک گناه با توانایی


الإمام علیّ(ع)

: مَا المُجاهِدُ الشَّهیدُ فی سَبیلِ اللّهِ بِأَعظَمَ أجرا مِمَّن قَدَرَ فَعَفَّ.

امام على(ع): کسى که در راه خدا جهاد کند و شهید شود، اجرش بزرگ تر از کسى نیست که بتواند گناه کند و پاک دامنى ورزد.

نهج البلاغه: الحکمه ۴۷۴، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۴۷۸.

۱۸. نتیجه کار برای آخرت


الإمام علیّ(ع): یا أبا ذَرٍّ، مَن عَمِلَ لاِخِرَتِهِ کفاهُ اللّهُ أمرَ دُنیاهُ وآخِرَتِهِ.

امام على(ع)ـ به ابو ذر ـ: اى ابو ذر! آن که براى آخرت کار کند، خداوند، کار دنیا و آخرتش را کفایت مى کند.

کنز الفوائد: ج ۲ ص ۶۸، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۲۳۲.

۱۹. انفاق کننده مانند مجاهد راه خدا


الإمام علیّ(ع): إِنَّ المُنفِقَ بِمَنزِلَهِ المُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّهِ.

امام على(ع): انفاق کننده، به سان مجاهد در راه خداست.

الخصال: ص ۶۱۹ ح ۱۰، دانشنامه قرآن و حدیث جلد هجدهم، صفحه: ۵۰۰.

۲۰. بنده آموزگار


الإمام علیّ(ع): أنَا عَبدُ مَن عَلَّمَنی حَرفًا واحِدًا.

امام على(ع): من بنده آن کسى هستم که حتّى یک حرف به من بیاموزد.

آداب المتعلّمین: ۷۴، علم و حکمت، جلد ۲ صفحه: ۶۲۶.

۲۱. کودکی کردن با کودک


الإمام علیّ(ع): مَن کانَ لَهُ وَلَدٌ صَبا.

امام على(ع): هر کس فرزندى دارد، باید کودکى کند.

الکافی: ج ۶ ص ۵۰ ح ۴، حکمت نامه کودک، جلد ۱ صفحه: ۲۶۶.

۲۲. حق فرزند بر پدر


الإمام علیّ(ع): حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن یُحسِنَ اسمَهُ، و یُحسِنَ أدَبَهُ، و یُعَلِّمَهُ القُرآنَ.

امام على(ع): حقّ فرزند بر پدر، آن است که نام نیک بر او بگذارد و او را به نیکى تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.

نهج البلاغه: الحکمه ۳۹۹، حکمت نامه کودک، جلد ۱ صفحه: ۱۶۲.

۲۳. ناگهانی بودن مرگ


الإمام علیّ(ع): ما أنزَلَ المَوتَ حَقَّ مَنزِلَتِهِ مَن عَدَّ غَدا مِن أجَلِهِ.

امام على(ع): کسى که فردا را از عمر خود به شمار آورد، مرگ را در جایگاه شایسته اش قرار نداده است.

الکافی: ۳ / ۲۵۹ /۳۰، میزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۱۶.

۲۴. دیدن امام علی(ع) هنگام مرگ


الإمام علیّ(ع): مَن أحَبَّنی وجَدَنی عندَ مَماتِهِ بحَیثُ یُحِبُّ، و مَن أبغَضَنی وجَدَنی عندَ مَماتِهِ بحَیثُ یَکرَهُ.

امام على(ع): هر که مرا دوست داشته باشد، در هنگام مرگش مرا آن گونه که خوشایند اوست بیابد و هرکه مرا دشمن داشته باشد، به هنگام مرگش مرا بدان گونه که ناراحت شود بیابد.

صحیفه الإمام الرِّضا: ۸۶ / ۲۰۳، میزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۳۰.

۲۵. عامل فتنه ها


الإمام علیّ(ع): حُبُّ المالِ سَبَبُ الفِتَنِ.

امام على(ع): مال دوستى، سبب فتنه هاست.

غرر الحکم: ۴۸۷۱، میزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۵۰.

۲۶. بزرگ ترین حسرت در قیامت


الإمام علیّ(ع): إنّ أعظَمَ الحَسَراتِ یَومَ القِیامَهِ حَسرَهُ رجُلٍ کسَبَ مالاً فی غیرِ طاعَهِ اللّهِ، فوَرِثَهُ رجُلٌ فأنفَقَهُ فی طاعَهِ اللّهِ سبحانَهُ، فدَخَلَ بهِ الجَنّهَ و دَخَلَ الأوّلُ بهِ النّارَ.

امام على(ع): بزرگترین حسرت ها در روز قیامت، حسرت مردى است که مالى را از راه ناروا به دست آورَد و آن را براى مردى به ارث گذارَد و او آن را در راه طاعت خداى سبحان خرج کند و به سبب آن به بهشت رود و آن اوّلى به واسطه آن به دوزخ رود.

نهج البلاغه: الحکمه ۴۲۹، میزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۷۲.

۲۷. به یادگار گذاشتن کار خوب


الإمام علیّ(ع)

: لَم یَمُتْ مَن تَرَک أفعالاً یُقْتَدى بها مِن الخَیرِ.

امام على(ع): کسى که کارهاى خوبى از خود به یادگار گذارد که سرمشق دیگران باشد، نمرده است.

کنز الفوائد: ۱ / ۳۴۹، میزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۳۴.

۲۸. نتیجه عشق


الإمام علیّ(ع)

: مَن عَشِقَ شیئا أعشى (أعمى) بَصَرَهُ، و أمرَضَ قَلبَهُ، فهُو یَنظُرُ بعَینٍ غیرِ صَحیحَهٍ، و یَسمَعُ باُذُنٍ غیرِ سَمیعَهٍ، قد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ، و أماتَتِ الدنیا قَلبَهُ.

امام على(ع): هر که عاشق چیزى شود، دیده اش را کور گرداند و دلش را بیمار. در نتیجه با چشمى عیبناک بنگرد و با گوشى ناشنوا بشنود. شهوتها، خِرد او را از هم بدَرد و دنیا، دلش را بمیراند.

نهج البلاغه: الخطبه ۱۰۹، میزان الحکمه، جلد ۹ صفحه: ۵۳۷.

۲۹. استغفار


الإمام علیّ(ع): عَجِبتُ لِمَن یَقنَطُ و مَعهُ الاستِغفارُ!

امام على(ع): در شگفتم از کسى که استغفار را با خود دارد و با این وصف نومید مى شود!

نهج البلاغه: الحکمه ۸۷، میزان الحکمه، جلد ۹ صفحه: ۵۷۳.

۳۰. قناعت


الإمام علیّ(ع): مَن لم یُقنِعْهُ الیسیرُ لم یَنفَعْهُ الکثیرُ.

امام على(ع): کسى که اندک قانعش نکند، مال بسیار سودش ندهد.

بحار الأنوار: ۷۸ / ۷۱ /۳۳، میزان الحکمه، جلد ۹ صفحه: ۵۸۵.

۳۱. اندیشه در نعمت های خدا


الإمام علیّ(ع): التَّفَکرُ فی آلاءِ اللّهِ نِعمَ العِبادَهُ.

امام على(ع): اندیشیدن درباره نعمتهاى خدا، چه نیکو عبادتى است.

غرر الحکم: ۱۱۴۷، میزان الحکمه، جلد ۹ صفحه: ۲۳۰.

۳۲. ضربه زبان


الإمام علیّ(ع): ضَربُ اللِّسانِ أشَدُّ مِن ضَربِ السِّنانِ.

امام على(ع): ضربت زبان، دردناکتر از ضربت سرنیزه است.

بحار الأنوار: ۷۱ / ۲۸۶ /۴۲، میزان الحکمه، جلد ۱۰ صفحه: ۲۶۴.

۳۳. ذلت متکبر


الإمام علیّ(ع): مَن تَکبَّرَ علَى النّاسِ ذَلَّ.

امام على(ع): هر که بر مردم بزرگى فروشد، خوار شود.

بحار الأنوار: ۷۷ / ۲۳۵ /۳، میزان الحکمه، جلد ۱۰ صفحه: ۳۴.

۳۴. حساب شده سخن گفتن


الإمام علیّ(ع): کلامُک مَحفوظٌ علَیک مُخَلَّدٌ فی صَحیفَتِک، فاجعَلْهُ فیما یُزلِفُک.

امام على(ع): سخن تو، برایت نگهدارى و در کار نامه ات براى همیشه ثبت مى شود. پس آن را در چیزى به کار گیر که تو را [به خداوند] نزدیک مى سازد.

غرر الحکم: ۷۲۴۶، میزان الحکمه، جلد ۱۰ صفحه: ۱۹۷.

۳۵. دوری از چاپلوسی


الإمام علیّ(ع): إیّاک و المَلَقَ؛ فإنّ المَلَقَ لَیس من خَلائقِ الإیمانِ.

امام على(ع): از چاپلوسى بپرهیز که چاپلوسى از خصلت هاى ایمان نیست.

غرر الحکم: ۲۶۹۶، میزان الحکمه، جلد ۱۰ صفحه: ۵۵۶.

۳۶. دوری از زشت گویی


الإمام علیّ(ع): إیّاک و ما یُستَهجَنُ مِن الکلامِ؛ فإنّهُ یَحبِسُ علَیک اللِّئامَ و یُنَفِّرُ عنک الکرامَ.

امام على(ع): زنهار، از به زبان آوردن سخنان زشت؛ زیرا که فرومایگان را گرد تو جمع مى کند و گران مایگان را از تو مى رماند.

غرر الحکم: ۲۷۲۲، میزان الحکمه، جلد ۱۰ صفحه: ۱۸۸.

۳۷. خودپسندی


الإمام علیّ(ع)

:
اَلعُجبُ رَأسُ الحَماقَهِ.

امام على(ع): خودپسندى، سرآغاز کم خِرَدى است.

غرر الحکم: ۳۴۸، میزان الحکمه، ج‏۷، ص: ۴۹.

۳۸. منت


الإمام علیّ(ع)

:
اَلمَنُّ یُفسِدُ الإحسانَ.

امام على(ع): منّت گذاشتن، عمل نیک را تباه مى کند.

غرر الحکم:
۷۸۴.

۳۹. غیبت نشانه نفاق


الإمام علیّ(ع)

:
اَلغیبَهُ آیَهُ المُنافِقِ.

امام على(ع): غیبت کردن، نشانه انسان دوروست.

غرر الحکم:
۸۹۹ ، میزان الحکمه، ج‏۸، ص: ۵۷۵.

۴۰. مشورت


الإمام علیّ(ع)

:
اَلاِستِشارَهُ عَینُ الهِدایَهِ.

امام على(ع): مشورت کردن، چشمه هدایت است.

غرر الحکم:
۱۰۲۱، میزان الحکمه، ج‏۱۲، ص: ۵۹۱.

۴۱. ضایع کردن فرصت


الإمام علیّ(ع)

:
إضاعَهُ الفُرصَهِ غُصَّهٌ.

امام على(ع): تباه کردن فرصت، موجب اندوه است.

نهج البلاغه: الحکمه ۱۱۸، میزان الحکمه، ج‏۹، ص: ۹۶.

۴۲. پاسخ احمق


الإمام علیّ(ع)

:
اَلسُّکوتُ عَلَى الأحمَقِ أفضَلُ (مِن) جَوابِهِ.

امام على(ع): سکوت در برابر احمق، بهتر از جواب دادن به اوست.

غرر الحکم:
۱۱۶۰، میزان الحکمه، ج‏۳، ص: ۲۳۸.

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *