چگونه خلیج فارس را در افکار عمومی همیشه فارس کنیم

چگونه خلیج فارس را در افکار عمومی همیشه فارس کنیم نه دی هشتاد وهشت محسن فینی زاده 881009.irخلیج فارس با تکیه به اسناد محکم تاریخی به نقل از مورخین معتبر غرب و شرق همیشه فارس بوده است، اما انچه بر کسی پوشیده نیست این است که در جهان امروز حقیقت های بزرگ تر از این را با تبلیغات و رسانه پوشانده اند، کافی است سری به جهان بین الملل بزنی تا ببینی ظالم ترین دولت ها مدعی دفاع از حقوق مظلوم هستند و مظلوم ترین مردم متهم به ظلم.

بنا بر این باید جدای از اینکه خلیج همیشه فارس امر بدیهی است بایستی های رسانه ای این حقیقت تاریخی را هم رعایت کنیم، به بیان بهتر باید از حقیقت خلیج فارس پشتبانی رسانه ای و فرهنگی کنیم.

حال سوال اینجاست این جنس فعالیت رسانه ای باید در سطح ملی باشد یا بین الملل، باید دولتی باشد یا مردمی و یا باید تولید یباشد یا جشنواره ای…؟

پاسخ به تمام اینها یک چیزی است مدیریت پیام.

این یعنی که باید تمامی ابزار مردمی و دولتی رسانه ای با جنبه تبلیغ پایدار در یک سو به کار گیری شود تا پیام خلیج همیشه فارس را به مخاطب منتقل کند.

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *