حکم هک کردن سکه و امتیاز در بازی ها

سلام.در یک بازی موبایلی من مقدارطلای بازی را توسط برنامه ای ،زیاد کردم تا از امکانات بازی را بیشتر کنم. این کار من اشکال ندارد؟اگر متوجه منظورم نشدید بگویید

(لطفا کسی که روی این موضوع شناخت دارد جواب بدهد،مسیله مهم است زیرا افراد زیادی این کاررا میکنند)

ادامه مطلب + منبع