همراه با نیایش‌های روزانه حضرت فاطمه(س)

نگاهی به کتاب «همراه با فاطمه(س)»

در کتاب «همراه با فاطمه(س)» با فاطمه(س) و نیایش‌های شیوای او همراه می‌شویم تا پس از هر نمازی که به آستان پروردگار به جا می‌آوریم هم‌زبان با او خواسته‌هایی از خداوند بخواهیم.منبع + ادامه متن